Show simple item record

dc.contributor.authorZatora, Anna
dc.contributor.editorDynkowska, Julia
dc.contributor.editorLemann, Natalia
dc.contributor.editorZatora, Anna
dc.contributor.editorWróblewski, Michał
dc.date.accessioned2018-02-12T12:10:06Z
dc.date.available2018-02-12T12:10:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-83-8088-665-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24063
dc.description.abstractW artykule poruszone zostaje zagadnienie krytycznego potencjału utworu literackiego. Główną tezę stanowi twierdzenie o możliwości społecznego zaangażowania literatury, także popularnej. W oparciu o teorię krytyki (m.in. I. Kant, M. Foucault, R. Descartes, M. de Montaigne, M. P. Markowski) autorka formułuje trzy definicje: krytyki, krytycyzmu i krytykanctwa, do których odnosi się w dalszej części tekstu. Siegając po pojęcie literatury zaangażowanej, dokonuje analizy powieści Joanny Bator Ciemno, prawie noc pod kątem krytykowanych w niej zachowań i postaw Polaków. Na tej podstawie zostaje opisane i zdefiniowane zjawisko hejterstwa, a powieść Bator — uznana za w pewien sposób zaangażowaną i realizującą społeczną misję.pl_PL
dc.description.abstractIn the article author raises issue of literary work’s critical potential. Main thesis is a statement that literature, also popular, can be socially engaged. Based on theory of criticism (I. Kant, M. Foucault, R. Descartes, M. de Montaigne, M. P. Markowski), author formulates three definitions: critique (act of criticism); criticality (criticism); hypercriticism (criticism as nit-picking). She uses the concept of committed literature to analyze Joanna Bator’s novel Ciemno, prawie noc [Dark, almost night] and behaviors criticized in the book. On this base author described and defined “hating”, and Bator’s novel becomes a book with a mission.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytet Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofHejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectkrytykapl_PL
dc.subjectkrytycyzmpl_PL
dc.subjecthejterstwopl_PL
dc.subjectOświeceniepl_PL
dc.subjectBator Joannapl_PL
dc.subjectKant Immanuelpl_PL
dc.subjectcritiquepl_PL
dc.subjectcriticismpl_PL
dc.subjecthatingpl_PL
dc.subjectEnlightenmentpl_PL
dc.titleKant i hejterzy. O krytycyzmie literackim i hejterstwie w oparciu o powieść "Ciemno, prawie noc" Joanny Batorpl_PL
dc.title.alternativeKant and Haters. The Literary Criticism and Hate in the Novel "Ciemno, prawie noc" by Joanna Batorpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.page.number103-118pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Teorii Literaturypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-666-7
dc.referencesBachtin Michaił (1970), Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBator Joanna (2012), Ciemno, prawie noc, W.A.B., Warszawa.pl_PL
dc.referencesBator Joanna, Bienias Adam (2014), Interesuje mnie tylko opowiadanie ciekawych historii (wywiad), „Fraza” 2015, nr 3 (89), http://fraza.univ.rzeszow.pl/numer/ 85-Rozmowa-z-Joanna-Bator.php [dostęp: 30.12.2015].pl_PL
dc.referencesBrzozowski Stanisław (1973), Drogi i zadania nowoczesnej filozofii [w:] tegoż, Kultura i życie, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzapliński Przemysław (2012), Nowa powieść Joanny Bator. Alicja w krainie strachów, „Gazeta Wyborcza”, 30 października 2012, [dokument elektroniczny] http://wyborcza.pl/1,76842,12762841,Nowa_powiesc_Joanny_Bator__Alicja- _w_krainie_strachow.html [dostęp: 24.11.2015].pl_PL
dc.referencesCzapliński Przemysław (2014), Awaria cmentarza, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2014, nr 4 (7).pl_PL
dc.referencesDescartes René (2002), Rozprawa o metodzie, przeł. T. Boy-Żeleński, Antyk, Kęty.pl_PL
dc.referencesDyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem (2007), T. Cieślak-Sokołowski, D. Kozicka (red.), Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesFoucault Michel (2000), Czym jest Oświecenie? [w:] tegoż, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński, Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFrye Northrop (2012), Anatomia krytyki, przeł. M. Bokiniec, Wydawnictwo Uniwersytatu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKant i kantyzmy. Szkice z filozofii krytycznej (2008), P. Parszutowicz (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKant Immanuel (1966), Co to jest oświecenie?, przeł. A. Landman [w:] T. Kroński, Kant, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKapusta Andrzej (2002), Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesKeff Bożena (2008), Utwór o Matce i Ojczyźnie, korporacja ha!art, Kraków.pl_PL
dc.referencesKierkegaard Søren (1999), O pojęciu ironii z nieusatającym odniesieniem do Sokratesa, przeł. A. Djakowska, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKopaliński Władysław (2000), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Muza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKostrzewa Marta (2013), Zbyt dużo zła, „Vertigo”, https://vertigoumcs.wordpress. com/2013/11/22/recenzja-z-ksiazki-ciemno-prawie-noc/ [dostęp: 19.04.2016 r.].pl_PL
dc.referencesKozicka Dorota (2012), Krytyczne (nie)porządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesKraskowska Ewa (2011), Krytyka krytyczności, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. 54, z. 2.pl_PL
dc.referencesKukurowski Stanisław (2005), Nie tylko socrealizm: o tzw. literaturze propagandowej, tendencyjnej i zaangażowanej, Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLiteratura zaangażowana — koncepcje, programy, realizacje (2006), E. Ziętek-Maciejczyk, P. Cieliczka (red.), IBL PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁuków Paweł (1997), Wolność i autorytet rozumu. Racjonalność w filozofii moralnej Kanta, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁuków Paweł (2011), Kanta redefinicja rozumu: krytyka, wolność, oświecenie, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2011, t. 54, z. 2.pl_PL
dc.referencesMarkowski Michał Paweł (2007), Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesMellberg Arne (2008), Ucząc się od Montaigne’a, przeł. A. Jóźwiak [w:] Literatura, kultura, tolerancja, G. Gazda (red.), Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesMontaigne Michel de (2004), Próby, przeł. T. Boy-Żeleński, Zielona Sowa, Kraków.pl_PL
dc.referencesNietzsche Friedrich (2006), Jutrzenka, przeł. L. M. Kalinowski, Zielona Sowa, Kraków.pl_PL
dc.referencesPłuciennik Jarosław (2008), Oświecenie i niekończąca się opowieść literatury [w:] Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych, I. Hübner (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesWilde Oscar (2011), Krytyk jako artysta, przeł. C. Wojewoda [w:] O. Wilde, Twarz, co widziała wszystkie końce świata, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWellek René (1979a), Główne kierunki w krytyce literackiej XX wieku, przeł. I. Sieradzki [w:] tegoż, Pojęcia i problemy nauki o literaturze, przeł. A. Jarczewski i in., PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWellek René (1979b), Stylistyka, poetyka, krytyka, przeł. A. Jarczewski [w:] tegoż, Pojęcia i problemy nauki o literaturze, przeł. A. Jarczewski i in., PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWellek René (1979c), Teoria, krytyka i historia literatury, przeł. M. Kaniowa [w:] tegoż, Pojęcia i problemy nauki o literaturze, przeł. A. Jarczewski i in., PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWellek René (1979d), Termin i pojęcie krytyki literackiej, przeł. I. Sieradzki [w:] tegoż, Pojęcia i problemy nauki o literaturze, przeł. A. Jarczewski i in., PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZatora Anna (2015), Użycie konwencji. Instrumentarium grozy i jego misja w „Ciemno, prawie noc” Joanny Bator, „Acta Humana”, nr 6.pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.zatora@gmail.compl_PL
dc.dissertation.reviewerSzczęsna, Ewa
dc.date.defence2017


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska