CONTENT

 1. Słowo wstępne
  Czesław Domański
 2. "Polski system emerytalny" – co to za konstrukcja, gdzie i co poprawiać?
  Tomasz Michalski
 3. Tendencje kształtowania się wysokości opłat pobieranych przez otwarte fundusze emerytalne w Polsce w latach 2000-2008
  Stanisław Wieteska
 4. Zastosowanie niestandardowych metod ilościowych do segmentacji otwartych funduszy emerytalnych
  Agnieszka Rossa
 5. Wpływ przestrzennej analizy ryzyka na efektywność ubezpieczeń na życie
  Adam Śliwiński
 6. Modelowanie struktur zależności za pomocą funkcji połączeń w analizie ryzyka ubezpieczyciela
  Stanisław Wanat
 7. Wybrane problemy kształcenia w zakresie ubezpieczeń społecznych i emerytalnych na kierunku finanse i rachunkowość
  Marta Borda, Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk
 8. Pomoce dydaktyczne w nauczaniu statystyki – narzędzia do opracowania pomocy i zasoby internetowe
  Grzegorz Kończak
 9. Analiza statystyczna parametrów ekonomicznych z ustaloną strukturą algebraiczną
  Beata Fałda, Józef Zając
 10. Projekcje umieralności – metodologia oraz założenia w prognozach ONZ dla Polski
  Milena Lange
 11. Poziom umieralności w projekcjach demograficznych GUS
  Dorota Kałuża -Kopias
 12. Starzenie się populacji Finlandii w ujęciu przestrzennym – ocena zastosowania wybranych wskaźników
  Anna Łobodzińska
 13. Potencjał metod e-learning w nauczaniu przedmiotów ilościowych
  Aleksandra Fijałkowska, Bartosz Grancow
 14. Wybrane problemy analizy zależności statystycznych w badaniach społecznych – podejście przyczynowo-skutkowe
  Aleksandra Fijałkowska, Elżbieta Paszko
 15. Statystyka w hazardzie jako wstęp do nauczania zastosowań metod ilościowych i statystyki do oceny ryzyka
  Jędrzej Madej

Recent Submissions