CONTENT

 1. Wstęp
  Zbigniew Kaźmierczak

 2. POLITYKA EKONOMICZNA

 3. Pozycja i niedostatki polityki wzrostu gospodarczego
  Zdzisław Dąbrowski
 4. Procesy i fazy cyklicznego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
  Ryszard Broszkiewicz
 5. Zmiany strukturalne w gospodarce narodowej Republiki Słowackiej
  Pavol Vincur
 6. O reformowaniu ubezpieczenia emerytalnego
  Urszula Kalina-Prasznic
 7. Racja stanu jako kategoria ekonomiczna (w kwestii tzw. czystej teorii ekonomii)
  Andrzej Eckhardt
 8. INTEGRACJA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

 9. Integracja Polski z Unią Europejską a rozwój regionów
  Mirosława Klamut
 10. Rozwój demograficzny w Unii Europejskiej (lata 1974-1994)
  Zbigniew Kaźmierczak
 11. Regulacje podatkowe Unii Europejskiej i praktyka podatkowa jej krajów członkowskich jako bariera suwerennego kształtowania systemu fiskalnego w Polsce
  Grzegorz Szczodrowski

 12. POLITYKA REGIONALNA

 13. Aktywizacja gospodarcza gminy w działalności samorządu lokalnego
  Lucyna Wojtasiewicz
 14. Problemy polityki regionalnej w Polsce
  Tadeusz Madej, Włodzimierz Zasadzki

 15. RYNEK PRACY

 16. Pracodawcy o rynku pracy i bezrobociu
  Janusz Meller
 17. Determinanty popytu na pracę w regionie łódzkim w latach dziewięćdziesiątych
  Elżbieta Kryńska
 18. Terenowe jednostki rynku pracy w Republice Słowackiej
  Marta Hamalova
 19. Bezrobocie w Republice Słowackiej a rozwój zasobów ludzkich
  Vojtech Stanek
 20. Ekonomiczna pozycja nowych jednostek terytorialnych Słowacji a problem rynku pracy
  Elena Żarska
 21. Kobiety na rynku pracy w świetle BAEL
  Jadwiga Florczak-Bywalec

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę

Recent Submissions

 • Ekonomiczna pozycja nowych jednostek terytorialnych Słowacji a problem rynku pracy 

  Żarska, Elena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The author analyses economic situation of new regions in Slovakia with special emphasis laid on labour markets. Estimates made by the author have allowed her to compile a ranking of regions with regard to their economic ...
 • Determinanty popytu na pracę w regionie łódzkim w latach dziewięćdziesiątych 

  Kryńska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The author analyses determinants of demand for labour in a chosen region on the basis of studies of demand for labour in a region of high unemployment (the Lodz Administrative Province). The analysis includes macroeconomic, ...
 • Problemy polityki regionalnej w Polsce 

  Madej, Tadeusz; Zasadzki, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The authors analyse different problems of the regional policy in Poland focussing attention on such issues as: premises and tasks of the State regional policy in development of a merket economy, internal and external ...
 • Regulacje podatkowe Unii Europejskiej i praktyka podatkowa jej krajów członkowskich jako bariera suwerennego kształtowania systemu fiskalnego w Polsce 

  Szczodrowski, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The author discusses an indispensable harmonisation of the Polish tax system with standards observed in the European Union. There are analysed tax directives of the EU, tax systems of its member countries, entries in the ...
 • Rozwój demograficzny w Unii Europejskiej (lata 1974-1994) 

  Kaźmierczak, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Demographic problems of the European Union representing the biggest population cluster in Europe and in the neighbourhood of Poland are analysed in this article. The author analyses population, different aspects of the ...
 • Integracja Polski z Unią Europejską a rozwój regionów 

  Klamut, Mirosława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The author shows effects and determinants of Poland’s accession to the European Union from the viewpoint of the country’s regional development. Among many important statements concerning this topic it is worthwhile to ...
 • Racja stanu jako kategoria ekonomiczna (w kwestii tzw. czystej teorii ekonomii) 

  Eckhardt, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The author analyses reasons of the State as an economic category. The analysis covers significance of political and ideological premises in designing the economic policy. There are analysed different aspects of economic ...
 • O reformowaniu ubezpieczenia emerytalnego 

  Kalina-Prasznic, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The article analyses the issue of the pension insurance system, which is extremely topical and important in Poland. Moreover, it describes main characteristics of pension insurance systems in highly developed countries ...
 • Zmiany strukturalne w gospodarce narodowej Republiki Słowackiej 

  Vincur, Pavol (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The author describes situation in Slovakia’s national economy and characteristics of the structure of economy in this country comparing it with structures of economies in the European Union. There is pointed out a ...
 • Procesy i fazy cyklicznego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski 

  Broszkiewicz, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The author attempts to prove a thesis about relationships between processes of the national economy cyclical development present in Poland and a comprehensive restructuring of particular entities and economic sectors. ...
 • Pozycja i niedostatki polityki wzrostu gospodarczego 

  Dąbrowski, Zdzisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The article is focussed on the role of economic growth policy in the State’s economic policy system. In most countries it more and more frequently becomes a priority policy. According to the author, similar trends ...
 • Wstęp 

  Kaźmierczak, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
 • Kobiety na rynku pracy w świetle BAEL 

  Florczak-Bywalec, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The analysis of findings yielded by BAEL reveals a deepening differentiation of women's and men’s situation in the labour market to disadvantage of women. Despite equality guaranteed by law, symptoms of discrimination ...
 • Bezrobocie w Republice Słowackiej a rozwój zasobów ludzkich 

  Stanek, Vojtech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The author analyses unemployment in the Slovak Republic and its impact on labour resources against the background of the influence exerted by transformation processes. They appear to have produced many positive and ...
 • Terenowe jednostki rynku pracy w Republice Słowackiej 

  Hamalova, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The author analyses different problems of local labour markets in Slovakia. A reference is made to the regionalisation issue in Slovakia: eight regions and 79 local labour markets. According to the author, the newly ...
 • Pracodawcy o rynku pracy i bezrobociu 

  Meller, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The author analyses employers’ opinions about selected issues of the labour market and unemployment collected during the questionnaire survey (93 question addressed to 1054 respondents). The survey allowed the author to ...
 • Aktywizacja gospodarcza gminy w działalności samorządu lokalnego 

  Wojtasiewicz, Lucyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The author analyses economic development of the administrative commune as an object of interest on the part of local self-government, with more attention being focussed on diverse causes, effects and importance of local ...