Przeglądaj według

 

Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Współczesne problemy marketingu
pod redakcją naukową Wojciech Grzegorczyk

Najnowsze pozycje

 • Tendencje zmian w konsumpcji a kierunki rozwoju marketing 

  Mazurek-Łopacińska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  This article considers the tendencies in consumption patterns and the changes in business environment and their impact on evolution in marketing activities and concepts. Author presents the ideas of the ecological ...
 • Lojalność konsumencka jako wyznacznik pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa 

  Wilmańska-Sosnowska, Stanisława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  The article presents loyalty of the customer as a source of the competitive power of the company. The article consists of two parts. The first part concentrates on the satisfaction of the customer, that seems to be the ...
 • Wprowadzenie 

  Grzegorczyk, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
 • Marketing a zarządzanie marketingowe. O niektórych relacjach między dyscypliną nauki a jej specjalnością badawczą 

  Żabiński, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  In this paper the author analyses basic relations between marketing as a discipline of applied science and its research (scholarly) specialisation of normative-project nature, as the author considers marketing management ...
 • Decyzje finansowe przedsiębiorstwa dotyczące polityki produktu 

  Grzegorczyk, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  There are mutual correlations between marketing and financial strategy of the firm. Effective marketing strategy causes increase of sale and profits, which conditions next outlays for marketing activities. Financial ...
 • Rynki elektroniczne - próba wyjaśnienia istoty i ich klasyfikacja 

  Gregor, Bogdan ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Appearance, apart from traditional market forms, of the new market dimension, so called „infospace", is mainly caused by new information technologies and Internet in particular. Emergence of Internet originated the real ...
 • Zarządzanie procesowe marketingiem w przedsiębiorstwie 

  Strużycki, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  The author takes an assumption that marketing process management at the enterprise is an important element of progress in production and trade. It leads to integration of economic activities, affects decrease of costs ...
 • Strategia podstawą rozwoju przedsiębiorstwa 

  Mruk, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Properly planned and effectively implemented strategies lead to long-term competitive advantage on the market. Deep analysis and considerations on the subject of strategic targets and ways o f receiving them are the ...
 • System marketingu - nowe oczekiwania i wyzwania 

  Styś, Aniela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  In the article the author pays attention to marketing in terms of market activities. Such attitude allows to show various functions and chances for development and above all - the basis of competitive strenghts.
 • Marketing w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem 

  Karwowski, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Value grow for the shareholders and expending of the profit is claimed to be the main goal of the contemporary company. Marketing plays the crucial role in achieving both of above mentioned goals. Thus, one can draw the ...