Przeglądaj według

 

Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Gospodarka, zarządzanie, przestrzeń
pod redakcją Tadeusza Markowskiego, Danuty Stawasz

Najnowsze pozycje