Show simple item record

dc.contributor.authorMichalczuk, Grażyna
dc.date.accessioned2016-04-27T07:31:17Z
dc.date.available2016-04-27T07:31:17Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationG. Michalczuk, Wartość godziwa – narzędzie pomiaru ekonomicznego aktywów w rachunkowości, [w:] Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009 s., 35-44.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-263-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17881
dc.description.sponsorshipSTOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W ŁODZI ul. Narutowicza 35, 90-125 Łódź tel. 042-631-95-23, 042-631-95-29, fax 042-630-26-37 www.skwp-lodz.pl, biuro@skwp-lodz.plpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof"Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa", red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009;
dc.subjectwartość godziwapl_PL
dc.subjectwycena aktywówpl_PL
dc.subjectrachunkowośćpl_PL
dc.titleWartość godziwa – narzędzie pomiaru ekonomicznego aktywów w rachunkowościpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009pl_PL
dc.page.number[35]-44pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet w Białymstokupl_PL
dc.referencesCzerny J. (2008), Rachunkowość w cyklu życia przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesHelin A. (2006), Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji,pl_PL
dc.referencesKabalski P. (2008), Model kosztu a model przeszacowania do wyceny rzeczowego majątku trwałego – wybrane dylematy teoretyczne i praktyczne, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 98, 42.pl_PL
dc.referencesKarmańska A. (2004), Szacowanie korzyści ekonomicznych w związku z wyceną bilansową aktywów, „Problemy Rachunkowości”, 1.pl_PL
dc.referencesMazur A. (2006), Wartość godziwa w przewidywaniu kryzysu jednostki gospodarczej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 89, 33.pl_PL
dc.referencesMicherda B. (2006), Współczesne sprawozdanie finansowe, „Problemy Rachunkowości”, 24, 1.pl_PL
dc.referencesMicherda B. (2007), Wiarygodność istotną cechą jakościową sprawozdania finansowego, „Forum Rachunkowości”, 1.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (2007), t. I. SKwP, IASB, Warszawa–Londyn.pl_PL
dc.referencesSurdykowski S. (2001), Wycena w środowisku nowej ekonomii – wartość księgowa kontra wartość rynkowa, „Prace Naukowe Akademii Ekonomiczne we Wrocławiu”, 911.pl_PL
dc.referencesWalińska E. (red.) (2006), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2006, t. II, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZmiany do MSR 39 i MSSF 7, „Biuletyn MSSF” 2008, 08, (Deloitte).pl_PL
dc.referencesPropozycje podniesienia jakości ujawnianych informacji dotyczących instrumentów finansowych, (2008), „Biuletyn MSSF”, 10 (Deloitte).pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record