CONTENT

 1. Definicja przysłowia w wybranych opracowaniach francuskich, niemieckich i polskich oraz próba konfrontatywnej analizy problemu
  Paweł Zakrzewski
 2. W sprawie definicji idiomu
  Paweł Zakrzewski
 3. Elementy gwarowe w polszczyźnie mówionej najstarszego pokolenia Radomszczan
  Rafał Zarębski
 4. Słownictwo angielskie w "Nowym słowniku poprawnej polszczyzny"
  Anna Włodarczyk
 5. Metody zbierania słownictwa dotyczącego roślinności na terenie Kujaw
  Agnieszka Wierzbicka
 6. Słownictwo z zakresu techniki ludowej (przygotowywanie pokarmów) w gwarze górali bukowińskich zamieszkałych w Nowym Sołońcu na terenie Rumunii
  Maria Ostrovschi
 7. Obraz wilka w Trylogii Henryka Sienkiewicza
  Dorota Masłocha
 8. Cловообразование имен лиц с суффиксами -(н)ик и -щик в русском языке XVII века : (на материале мемуаров Котошихина "O России в царствование Алексея Михайловича")
  Anna Kamińska
 9. Czy można stworzyć jedną semantykę dla różnych płaszczyzn języka?
  Jacek Florczak
 10. Krótka notka o polisemii słowa, czyli próba uporządkowania możliwych treści w leksemie
  Jacek Florczak
 11. Interferencje leksykalne w języku najstarszych mieszkańców małego miasta (na przykładzie Gostynina)
  Anna Bagrowska
 12. Wykaz prac magisterskich z zakresu językoznawstwa polonistycznego ukończonych w latach 1996-2000 na Uniwersytecie Łódzkim

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions