CONTENT

 1. Le poete funambule et le professeur de rhétońque, Pich, Edgard
 2. Michel Leiris est reçu a l'agrégation de lettres, Schmitt, Michel P.
 3. Une morale peu morale. Le cas des fabliaux, Żółkiewska, Ewa Dorota
 4. Cymbalum mundi de Bonaventure Des Périers: les mythes remis en question, Antkowiak, Krystyna
 5. Les intentions cachées des devisants dans I'Heptaméron de Marguerite de Navarre, Szeliga, Dorota
 6. Martyrium passio, triumphus Causae: le martyrologe au temps des réformes, Pittion, Jean-Paul
 7. François de Belleforest et les « practiques », Pietrzak, Witold Konstanty
 8. Vérités mensongeres et mensonges apparents :les « stratagemes de l'intention» a l'âge de Tartuffe, Dumora, Florence
 9. Stratégies discursives au service de l'auteur, ou Le Discours sur le style de Georges Buffon, Zacharow, Sebastian
 10. Émile et le canard, Reynaud, Denis
 11. La manipulation des affects dans le roman populaire. Le cas des Mysteres de Paris d'Eugene Sue, Wandziach, Magdalena
 12. Monsieur de Phocas de Jean Lorrain : l'art et la littérature écoles du vice? Queffelec, Christine
 13. Du sous-jacent au flagrant ou le manipulateur manipulé ( ?): Octave, Mirbeau
 14. Mirbeau et Camus: éthique et ambigu?té, Michel, Pierre
 15. Le montré / caché dans l'oeuvre de Colette et de Camille Laurens, Boustani, Carmen
 16. Quand les fous envahissent les scenes, ou la propédeutique de la chute des masques dans Le Balcon de Jean Genet, Kaczmarek, Tomasz
 17. Lectures manipulatrices d'un fétiche littéraire: le cas Antonin Artaud, Bayer-Weinmann, Martine
 18. La stratégie de persuasion dans Julie de Georges Bataille, Swoboda, Tomasz
 19. De I'explicite a l'implicite du témoignage: David Rousset et Jean Cayrol, Teklik, Joanna
 20. Le monologue intérieur au service du peuple espagnol. "Cinco horas con Mario" de Miguel Delibes, Kłosińska-Nachin, Agnieszka
 21. "Le Théâtre de la Révolution" de Romain Rolland et le répertoire pour le théâtre du peuple, Olkusz, Piotr

Recent Submissions

 • Le monologue intérieur au service du peuple espagnol. "Cinco horas con Mario" de Miguel Delibes 

  Kłosińska-Nachin, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dwudziestego wieku powieść hiszpańska oscyluje pomiędzy koncepcją literatury zaangażowanej, podejmującej problemy społeczne i polityczne a powieścią niezależną, taką jakiej ...
 • De I'explicite à I'implicite du témoignage: David Rousset et Jean Cayrol 

  Teklik, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Analiza dwóch tekstów opisujących doświadczenia obozu koncentracyjnego, "L 'Univers concentrationnaire" (1946) Davida Rousseta i "Żyć będę cudzą miłością" Jeana Cayrola (1947), ma na celu wykazanie ich odrębnej poetyki ...
 • "Le Théâtre de la Révolution" de Romain Rolland et le répertoire pour le théâtre du peuple 

  Olkusz, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Wydaje się, iż spośród licznych tekstów Romain Rollanda najchętniej powracano w drugiej połowie XX wieku do eseju "Teatr ludowy", który stał się źródłem inspiracji dla wielu reżyserów, zwłaszcza tzw. nurtu decentralizacji ...
 • La stratégie de persuasion dans Julie de Georges Bataille 

  Swoboda, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Tekst podejmuje próbę opisania strategii perswazji w opowiadaniu Bataille'a oraz wyjaśnienia, jakie sensy kryją się za faktem, iż Julie jest utworem niedokończonym. Dane tekstowe i pozatekstowe wskazują na złożoną sieć ...
 • Quand les fous envahissent les scènes, ou la propédeutique de la chute des masques dans Le Balcon de Jean Genet 

  Kaczmarek, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Autor artykułu przeprowadza analizę Balkonu Jeana Geneta z perspektywy pewnych założeń psychodramy. Akcja dramatu umiejscowiona jest w burdelu, w którym każdy bohater gra kogoś innego. To, co jest maniakalne i absurdalne ...
 • Lectures manipulatrices d'un fétiche littéraire: le cas Antonin Artaud 

  Bayer-Weinmann, Martine (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Artaud jeszcze za życia stał się niezaprzeczalną ikoną, legendą, guru dla wielu intelektualistów. Każdy, kto choć przez chwilę miał styczność z twórcą Teatru okrucieństwa, przekonany był o jego genialności. Każdy też ...
 • Mirbeau et Camus: éthique et ambiguїté 

  Michel, Pierre (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Oktawiusz Mirbeau i Albert Camus zaliczani są do pisarzy zbuntowanych. Za życia uważani byli za intelektualistów zaangażowanych w sprawy społeczne. Obaj podkreślali odpowiedzialność pisarza za słowo. Niemniej, w ...
 • Du sous-jacent au flagrant ou le manipulateur manipulé ( ?) : Octave Mirbeau 

  Starań, Anita (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Twórczość Oktawiusza Mirbeau jest nacechowana ambiwalencją. Z jednej strony pisarz zdradza przywiązanie do utylitarnej funkcji literatury, odrzucając jej zapędy autoteliczne, co wskazywałoby na możliwość manipulacji w ...
 • Le montré / caché dans l'oeuvre de Colette et de Camille Laurens 

  Boustani, Carmen (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  "Narodziny dnia" i "Miłość, powieść", mimo różnic w koncepcji sztuki powieściopisarskiej, opowiadają o trzech rodzajach miłości: do rodziców, zmysłowej i do pisarstwa. W miarę lektury czytelnik odkrywa głębsze pokłady ...
 • Monsieur de Phocas de Jean Lorrain : l'art et la littérature écoles du vice? 

  Queffèlec, Christine (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Monsieur de Phocas, powieść J. Lorraina wydana w 1901 roku, ma formę dziennika diuka de Fréneuse, alias Monsieur de Phocas. Bohater utrzymuje, że został zmanipulowany przez liczne osoby, które kolejno przedstawia. Chęć ...
 • Émile et le canard 

  Reynaud, Denis (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Historia kuglarza i kaczki zawarta w III Księdze Emila (1762) nie tylko stanowi zręcznie skonstruowaną komedyjkę o zmanipulowanym manipulatorze, ale funkcjonuje też jako prototyp całej serii manipulacji, które możemy ...
 • La manipulation des affects dans le roman populaire. Le cas des Mystères de Paris d'Eugène Sue 

  Wandziach, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Powieść "ludowa" w swoim założeniu zawiera pierwiastek dydaktyczny. Tajemnice Paryża Eugène'a Sue nie odbiegają od tego wzoru. Ogromny sukces powieści wynikał zapewne również z faktu, że jej autor potrafił ubrać przesłanie ...
 • Stratégies discursives au service de l'auteur, ou Le Discours sur le style de Georges Buffon 

  Zacharow, Sebastian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  W dniu przyjęcia do Akademii Francuskiej, 25 sierpnia 1753 roku, G. Buffon wygłasza przemówienie, które zatytułowane zostaje Traktat o stylu. Dziwić może fakt, że ten słynny badacz przyrody, autor Historii Naturalnej, ...
 • Verités mensongères et mensonges apparents :les « stratagèmes de l'intention» à l'âge de Tartuffe 

  Dumora, Florence (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  W kulturze XVI i XVII wieku obecna jest refleksja dotycząca wypowiedzi, które charakteryzują się swoistą grą prawdą i kłamstwem. Jednym z takich przykładów jest I scena z III aktu Świętoszka, kiedy Tartuffe mówi prawdę, ...
 • François de Belleforest et les « practiques » 

  Pietrzak, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Celem artykułu jest pokazanie dwóch zjawisk, manipulacji i indoktrynacji, obecnych na swój sposób w języku szesnastowiecznej Francji, a zarazem charakterystycznych dla struktury retorycznej opowiadań François de Belleforesta. ...
 • Martyrium passio, triumphus Causae: le martyrologe au temps des réformes 

  Pittion, Jean-Paul (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Autor przeprowadza analizę trzech dzieł z drugiej połowy XVI wieku, poświęconych opisom męczeństwa: Acts and Monuments of these Latter and Perilous Days Touching Matters of the Church Johna Foxe'a, Histoire des Martyrs ...
 • Les intentions cachées des devisants dans I'Heptaméron de Marguerite de Navarre 

  Szeliga, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  "Heptameron" Małgorzaty z Nawarry jest utworem wielopoziomowym i polifonicznym. Pracę nad dziełem, francuskim odpowiednikiem "Delkameronu" Boccaccia, przerwała jej śmierć w 1549 roku. Autorka odeszła w sposób znaczący ...
 • Cymbalum mundi de Bonaventure Des Périers: les mythes remis en question 

  Antkowiak, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Artykuł jest próbą zinterpretowania Cymbalum Mundi jako propozycji zastąpienia humanistycznych mitów: słowa, uważanego za wyznacznik godności człowieka, oraz literatury, jedynej dziedziny twórczości mogącej zapewnić mu ...
 • Une morale peu morale. Le cas des fabliaux 

  Żółkiewska, Ewa Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Artykuł podejmuje zagadnienie, jaki wpływ mogła mieć tendencja dydaktyczna i moralizatorska charakterystyczna dla literatury XIII wieku na nowy gatunek, jakim było fabliau - opowiadanie humorystyczne. Dotychczasowe ...
 • Michel Leiris est reçu à l'agrégation de lettres 

  Schmitt, Michel P. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Autor podejmuje rozważania na temat utworu Michela Leirisa L 'Âge d'homme, który w roku 2005 został wybrany do zestawu tekstów omawianych w ramach konkursu agrtégation. Charakter utworu usprawiedliwia, zdaniem autora ...

View more