Show simple item record

dc.contributor.authorGajda, Anetta
dc.date.accessioned2015-06-19T12:11:18Z
dc.date.available2015-06-19T12:11:18Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6077
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9985
dc.description.abstractTurist of historical guidebook? „Przewodnik po powstańczej Warszawie” – analysis of the genre model The article presents the genre model of a guidebook. This model was confronted with the text of Przewodnik po powstańczej Warszawie written by J. S. Majewski & T. Urzykowski. The aim of the conducted analysis is to search the genre pattern in the given text. The genological analysis presented in our article includes structural, pragmatic, informative and stylistic matters. The article shows the modifications of guidebook structure, functions and style. The genre of a guidebook is constructed by practical orientation, multi- -genres and relation between author - reader. The analysis shows the characteristics such as practical orientation, multi-genres and the features, which modify genre model of the guidebook. The most important modification concerns the text’s function. The analyzed book demonstrates first of all expressive and impressive functions, more than practical ones. The given text of the guidebook is an example of the practical text, which borders on literary one. The analyzed text is the alternative variant of turist guidebook. We propose to call it a historical guidebook / historical cicerone.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica;47
dc.subjectlinguisticsen
dc.subjectgenre modelen
dc.subjectgenre model of a guidebooken
dc.titlePrzewodnik turystyczny czy przewodnik historyczny? – analiza modelu Przewodnika po powstańczej Warszawiepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number7-19pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesP. Bukalska, 2013, Sierpniowe dziewczęta 44, Warszawa.pl_PL
dc.referencesS. Gajda, 2008, Gatunkowe wzorce wypowiedzi, w: D. Ostaszewska, R. Cudak (red.), Polska genologia lingwistyczna, Warszawa, s. 130–142.pl_PL
dc.referencesS. Koper, 2013, Miłość w Powstaniu Warszawskim, Warszawa.pl_PL
dc.referencesM. Mocarz, 2011, Interkulturowość w przewodniku turystycznym, Lublin.pl_PL
dc.referencesD. Ostaszewska (red.), 2004, Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2: Tekst a gatunek, Katowice.pl_PL
dc.referencesD. Ostaszewska, 2000, Przewodnik turystyczny: z badań nad modelem i jego przeobrażeniami, w: D. Ostaszewska (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1: Mowy piękno wielorakie, Katowice.pl_PL
dc.referencesW. Pisarek, 1967, Poznać prasę po nagłówkach. Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwistycznym, Kraków.pl_PL
dc.referencesP. Potrykus-Woźniak, 2010, Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich, Warszawa – Bielsko-Biała.pl_PL
dc.referencesA. Stoff, 1975, Funkcja tytułu w dziele literackim, „Acta Universitatis Nicolae Copernici”, „Filologia Polska” XI, z. 66, s. 3–17.pl_PL
dc.referencesM. Uździcka, 2007, Tytuł utworu literackiego, Zielona Góra.pl_PL
dc.referencesB. Witosz, 1997, Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji. Zagadnienia struktury tekstu, Katowice.pl_PL
dc.referencesB. Witosz, 2004, Tekst i/a gatunek. Jeden czy dwa modele, w: D. Ostaszewska (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2: Tekst a gatunek, Katowice, s. 40–49.pl_PL
dc.referencesM. Wojtak, 2004, Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje tekstowe, w: D. Ostaszewska (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2: Tekst a gatunek, Katowice, s. 29–39.pl_PL
dc.referencesM. Wojtak, 2004, Gatunki prasowe, Lublin.pl_PL
dc.referencesM. Wojtak, 2008, Genologia tekstów użytkowych, w: D. Ostaszewska, R. Cudak (red.) Polska genologia lingwistyczna, Warszawa, s. 339–352.pl_PL
dc.referencesU. Żydek-Bednarczuk, 2003, Strategie językowe w tytułach tekstów naukowych, w: K. Kleszczowa, J. Sobczykowa (red.), Śląskie studia lingwistyczne, Katowice, s. 217–226pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record