Show simple item record

dc.contributor.authorRopęga, Jarosław
dc.date.accessioned2015-06-15T09:39:58Z
dc.date.available2015-06-15T09:39:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9731
dc.description.abstractPrzedstawiona publikacja jest poświęcona charakterystyce i znaczeniu restartów jako następstw niepowodzeń gospodarczych. Zjawisko to staje się coraz częściej wymieniane w kategorii badawczej. Jest ona wynikiem dostrzeżenia potrzeby dyskusji nad postawami osób, które po wcześniejszych doświadczeniach zakończonych niepowodzeniem biznesu chcą ponownie rozpocząć nową działalność gospodarczą. W pierwszej części artykułu omówiono pojęcie oraz skalę tego zjawiska, wskazując na jego narastające znaczenie w kontekście funkcjonowania mikro i małych firm. W drugiej części skoncentrowano się na wybranych obszarach oddziaływania restartów gospodarczych, przykładowym narzędziu zawierającym wykaz SWO wspierającym proces uczenia się przez aktualnych i przyszłych przedsiębiorców. Wnioski z publikacji wskazują na potrzebę wspierania działań na rzecz rozwinięcia edukacji dla przedsiębiorców i doskonalenia narzędzi ich wczesnego ostrzegania.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;277
dc.titleImportance of Entrepreneurs’ Knowledge for Business Restarts of Micro and Small Enterprisespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[137]-151pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Management, Department of Entrepreneurship and Industrial Policypl_PL
dc.referencesAmaral A. M., Baptista R., Lima F., Serial Entrepreneurship: Impact of Human Capital on Time to Re-entry, “Small Business Economics” 2011, Vol. 37, p. 1–21.
dc.referencesBerliński L., Zarządzanie strategiczne małym przedsiębiorstwem, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002.
dc.referencesBławat F., Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
dc.referencesCastrogiovanni G. J., Pre-Startup Planning and the Survival of New Small Businesses: Theoretical Linkages, “Journal of Management” 1996, Vol. 22, No. 6, p. 801–822.
dc.referencesCommunication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Overcoming the stigma of business failure for a second chance policy – Implementing the Lisbon Partnership for Growth and Jobs, COM(2007), 0584 final.
dc.referencesEnterprise and Industry. For a second chance policy – to benefit all of us, http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sme2chance/ewt/self_assessment.cfm, 30.08.2011.
dc.referencesEnterprise and Industry. Small and medium-stzed enterprises (SMEs). Entrepreneuss – Test your business, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/failure-new-beginning/entrepreneurs_structure/test_your_business/index_en.htm, 30.08.2011.
dc.referencesFlash Eurobarometer 146 [2004], http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl146_en.pdf, 30.08.2011.
dc.referencesFlash Eurobarometer 192 [2007], http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_192_en.pdf, 30.08.2011.
dc.referencesGłodek P., Kornecki J., Ropęga J., Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
dc.referencesHall G., Surviving and Prospering in the Small Firm Sector, Routledge, London 1995.
dc.referencesKale S., Arditi D., Business Failures: Liabilities of Newness, Adolescence, and Smallness, “Journal of Construction Engineering and Management”, November/December 1998, p. 458–464.
dc.referencesKowalewska A. (red.), II szansa dla przedsiębiorców, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, Research report.
dc.referencesMączyńska E., Instrumenty redukcji zagrożeń w działalności firm, [in:] J. Kotowicz-Jawor (red.), Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2008.
dc.referencesNeonen T., Littunen H., The survival of new firms, http://www.sbaer.uca.edu/research/icsb/1998/113.pdf, 14.07.2009.
dc.referencesNeonen T., Littunen H., The survival of new firms, http://www.sbaer.uca.edu/research/icsb/1998/113.pdf, 14.07.2009.
dc.referencesPiasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
dc.referencesPolityka II szansy dla małych i średnich przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, Final research report. Interviews with experts.
dc.referencesThe profile of the successful entrepreneur. Survey results. “Factors of business success”, Eurostat, Luxembourg 2006, Statistics in focus, position 29.
dc.referencesRaynor M. E., Paradoks strategii, Studio Emka, Warszawa 2007.
dc.referencesRogut A., Uruchomienie działalności gospodarczej, [in:] B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, p. 98–100.
dc.referencesScott M., Ritchie J., Re-thinking entrepreneurial failure, [in:] J. Lewis, J. Stanworth, A. Gibb (eds.), Success and failure in small business, Gower Publishing, Hampshire–Vermont 1986, p. 29–56.
dc.referencesSetting the Phoenix Free – A Report on Entrepreneurial Restarters, The Boston Consulting Group, Munich 2002.
dc.referencesSexton D., Van Auken P., A longitudinal Study of Small Business Strategic Planning, “Journal of Small Business Management” 1985, Vol. 23, No. 1, p. 7–16.
dc.referencesStabryła A., Systemy controlingu, monitoringu i audytu, Mfiles.pl, Kraków 2010.
dc.referencesStam E., Shutjens V., Starting anew: Entrepreneurial intentions and realizations subsequent to business closure, Ser. “Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy”, Max Planck Institute of Economics, Entrepreneurship, Growth and Public Policy Group, Jena 2006.
dc.referencesStorey D. J., Understanding the Small Business Sector, Routledge, London 1994.
dc.referencesWarunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2003–2007. Informacje i opracowania statystyczne, [Conditions of establishment, operation and development prospects of polish enterprises established in the years 2003–2007, Statistical Information and Elaborations], Główny Urząd Statystyczny, Departament Przedsiębiorstw i Cen, [Central Statistical Office, Business and Price Division], Warszawa 2009, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw_warunki_powstania_przedsiebiorstw_2003-2007.pdf, 20.11.2010.
dc.referencesWesthead P. et al., Decisions, Actions, and Performance: Do Novice, Serial, and Portfolio Entrepreneurs Differ?, “Journal of Small Business Management”, October 2005, Vol. 43, Issue 4, p. 393–417.
dc.referencesWesthead P., Ucbasaran D., Wright M., Binks M., Novice, serial, and portfolio entrepreneur behaviour and contributions, “Small Business Economics” 2005, Vol. 25, No. 2, p. 109–132.
dc.referencesZałożenia instrumentu szybkiego reagowania oraz strategia jego wdrażania w Polsce, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, Report.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record