Show simple item record

dc.contributor.authorGłodek, Paweł
dc.date.accessioned2015-06-15T09:39:22Z
dc.date.available2015-06-15T09:39:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9730
dc.description.abstractArtykuł jest poświęcony uwarunkowaniom tworzenia firm spin off w kontekście wykorzystania potencjału przedsiębiorczego pracowników firmy. Wskazano, iż przedsiębiorczość pracowników i osobowy transfer wiedzy pełnią ważną rolę w rozwoju gospodarczym, jednocześnie z punktu widzenia konkretnego przedsiębiorstwa może stanowić zarówno szansę, jak i znaczące zagrożenie dla potencjału firmy oraz możliwości zachowania jej przewag konkurencyjnych. Dlatego też spin off został poddany analizie w odniesieniu do strategicznych elementów projektów realizowanych w przedsiębiorstwach. Wskazano ogólną charakterystykę projektów, w ramach których może zostać on wykorzystany w praktyce zarządzania.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;277
dc.titleSpin off as an Instrument of Utilising Entrepreneurship of Company Employeespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[123]-136pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Management, Department of Entrepreneurship and Industrial Policypl_PL
dc.referencesAcs Z. J., Audretsch D. B., Braunerhjelm P., Carlsson B., The Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship, Ser. “Electronic Working Paper”, No. 77, UK, CESIS, London 2006.
dc.referencesAcs Z. J., Audretsch D. B., Braunerhjelm P., Carlsson B., The missing link: The knowledge filter and endogenous growth, “Discussion Paper”, No. 4783, Center for Economic Policy Research, London (UK) 2004.
dc.referencesAdvanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press, Oxford 1995.
dc.referencesBlock Z., MacMillan I. C., Corporate venturing. Creating new business within the firm, Harvard Business School Press, Harvard 1995, p. 29–30.
dc.referencesCardullo M. W., Technological Entrepreneurism. Enterprise Formation, Financing and Growth, Research Studies Press, Baldock (England) 1999.
dc.referencesGłodek P., Powstanie i finansowanie małej firmy technologicznej, [in:] P. Głodek, J. Kornecki, J. Ropęga (red.), Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, p. 9–66.
dc.referencesGłodek P., Spin-off – wybrane uwarunkowania i klasyfikacja, [in:] P. Niedzielski, J. Guliński, K. B. Matusiak (red.), Nauka – Innowacje – Gospodarka, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, vol. 579, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 47, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, p. 45–56.
dc.referencesJasiński A., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, Warszawa 1992.
dc.referencesLecuyer Ch., Making Silicon Valley. Innovation and the Growth of High Tech, 1930–1970, MIT Press, Cambridge (MA) 2006.
dc.referencesMatusiak K. B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
dc.referencesMorris M. H., Kuratko D., Covin J. G., Corporate Entrepreneurship & Innovation, SouthWestern College Publication, Mason (OH) 2008.
dc.referencesNiedzielski P., Łobacz K., Przedsiębiorczość akademicka – ścieżki komercjalizacji w kontekście wiedzy i technologii, [in:] P. Niedzielski, J. Guliński, K. B. Matusiak (red.), Nauka – Innowacje – Gospodarka, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, vol. 653, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 69, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, p. 39–52.
dc.referencesRoberts E. B., Entrepreneurs in high technology: Lessons from MIT and beyond, Oxford University Press, New York 1991.
dc.referencesShane S., Academic Entrepreneurship. University Spinoffs and Wealth Creation, Edward Elgar, Cheltenham (UK) – Northampton (USA) 2004.
dc.referencesSzczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Warszawa, 01.06.2009.
dc.referencesTamowicz P., Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.
dc.referencesTidd J., Bessant J., Pavitt K., Managing Innovation. Integrating technological market and organizational change, John Wiley & Sons, Southern Gate, Chichester 2005.
dc.referencesUstawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU, nr 164, poz. 1365, [Higher Education Act of 27 July 2005, O.J. 2005, No. 164, pos. 1365 with further amendments].
dc.referencesWright M., Clarysse B., Mustar P., Lockett A., Academic Entrepreneurship in Europe, Edward Elgar, Cheltenham (UK) – Northampton (USA) 2008.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record