Show simple item record

dc.contributor.authorPiekot, Tomasz
dc.contributor.authorZarzeczny, Grzegorz
dc.date.accessioned2015-06-12T12:03:22Z
dc.date.available2015-06-12T12:03:22Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9616
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;17
dc.titleMiędzy zdrowym rozsądkiem a polityczną poprawnością – polskie podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego oczami cudzoziemcówpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[517]-528pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławskipl_PL
dc.referencesDąbrowska A., 1998, Czy istnieje w podręcznikach języka polskiego dla cudzoziemców wyraźny obraz Polski i Polaków? (Próba znalezienia stereotypów), [w:] Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Język a Kultura 12, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław, s. 278–295.pl_PL
dc.referencesDuszak A., 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanion M., 2007, Niesamowita Słowiańszczyzna, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesKomorowska H., 2002, Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKumaravadivelu B., 2006, Understanding Language Teaching. From Method to Postmethod, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, s. 114–133.pl_PL
dc.referencesLarsen-Freeman D., 2000, Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford University Press, Oxford, s. 121–136.pl_PL
dc.referencesOtrocki M. 2009, O „ujawnianiu” ideologii w krytycznej analizie dyskursu – kilka refleksji, [w:] Oblicza komunikacji. Ideologia w słowach i obrazach, red. I. Kamińska-szmaj, T. Piekota, M. Poprawa, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPiekot T., A. Żurek [w druku], Nauczanie języka obcego w perspektywie międzykulturowej – model sytuacji komunikacyjnej.pl_PL
dc.referencesScollon R., Wong Scollon S., 1995, Intercultural Communication. A Discourse Approach, Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesSeretny A., Lipińska E., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzelc-Mays M., 2006, Coś wam powiem..., Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesTurula A., 2000, Metoda komunikacyjna – J’accuse czyli próba obrony, „Języki Obce w Szkole”, 5, s. 41–46.pl_PL
dc.referencesDijk T. van, 1995a, Discourse Analysis as Ideology Analysis, [w:] Language and Peace, ed. C. Schäffner, A. Wenden, Dartmouth Publishing Company, Aldershot, s. 17–33.pl_PL
dc.referencesDijk T. van, 1995b , Ideological Discourse Analysis, [w:] The New Courant 4. Interdisciplinary Approaches to Discourse Analysis, ed. E. Ventola, A. Solin, Department of English, University of Helsinki, Helsinki, s. 135–161.pl_PL
dc.referencesWilkins D., 1990, Second languages: how they are learned and taught, [w:] Encyclopedia of Language, ed. N. E. Collinge, Routledge, Londyn, s. 285–300.pl_PL
dc.referencesZarzycka G., 2004, Linguakultura, czym jest, jak ją badać i jak „otwierać”, [w:] Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, red. A. Dąbrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 435–445.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record