Show simple item record

dc.contributor.authorUchman, Jadwiga
dc.date.accessioned2015-05-25T17:28:48Z
dc.date.available2015-05-25T17:28:48Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9141
dc.description.abstractArtykuł stanowi bardzo obszerne i szczegółowe studium złożonych relacji Becketta z Irlandią jako krajem oraz z irlandzkością pojmowaną jako stan ducha. Autorka wyczerpująco omawia fakty biograficzne, wypowiedzi Becketta oraz krytyków, a także same dramaty, aby oddać całą niejednoznaczność i nerwowość relacji autora Czekając na Godota do własnego kraju. Przy okazji artykuł staje się wyczerpującym wprowadzeniem do całej twórczości Irlandczyka, wskazując jednocześnie na tak ważne elementy jego dzieła i krytycznej recepcji, jak: problem języka, problem przekładu czy rolę biografii w kształtowaniu się twórczości tego autora.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;2
dc.subjectSamuel Beckettpl_PL
dc.subjectIrish dramapl_PL
dc.subjectModernismpl_PL
dc.titleSamuel Beckett and Irelandpl_PL
dc.title.alternativeSamuel Beckett a Irlandiapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[83]-99pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJadwiga Uchman jest kierownikiem Zakładu Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej w Instytucie Anglistyki na Uniwersytecie Łódzkim. Jej zainteresowania badawcze obejmują dramat współczesny, w tym zwłaszcza dramat poetycki, teatr absurdu, filmowe adaptacje współczesnego dramatu, a także twórczość Samuela Becketta, Harolda Pintera i Toma Stopparda. Opublikowała następujące książki: The Problem of Time in the Plays of Samuel Beckett (Łódź, 1987), Reality, Illusion, Theatricality: A Study of Tom Stoppard (Łódź, 1998) oraz Samuel Beckett, Harold Pinter and Tom Stoppard. Playwrights and Directors (Łódź, 2011).pl_PL
dc.referencesAckerley, C.J. and Gontarski S.E., eds. The Faber Companion to Samuel Beckett. A Reader’s Guide to His Works, Life and Thought. London: Faber & Faber, 2006.pl_PL
dc.referencesBair, D. Samuel Beckett. A Biography. New York and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1980.pl_PL
dc.referencesBeer, A. “Beckett’s Bilingualism.” The Cambridge Companion to Beckett. Ed. J. Pilling. Cambridge University Press, 1996. 209–211.pl_PL
dc.referencesBeckett, S. “All That Fall.” Collected Shorter Plays. London, Boston: Faber & Faber, 1984. 9–39.pl_PL
dc.referencesBeckett, S. “Censorship in the Saorstat.” Disjecta. Miscellaneous Writings and a Dramatic Fragment. London: John Calder, 1983. 84–88.pl_PL
dc.referencesBeckett, S. Dante . . . Bruno . Vico . . Joyce.” Disjecta. Miscellaneous Writings and a Dramatic Fragment. London: John Calder, 1983. 19–33.pl_PL
dc.referencesBeckett, S. En attendant Godot. Paris: Les Editions Minuit, 1973.pl_PL
dc.referencesBeckett, S. The Letters of Samuel Beckett. 1929–1940. Eds. M. Dow Fehsenfeld and L. More Overbeck. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.pl_PL
dc.referencesBeckett, S. Proust and Three Dialogues with George Duthuit. London: John Calder, 1987.pl_PL
dc.referencesBeckett, S. “Recent Irish Poetry.” Disjecta. Miscellaneous Writings and a Dramatic Fragment. London: John Calder, 1983. 70–76.pl_PL
dc.referencesBeckett, S. Waiting for Godot. London: Faber and Faber, 1969.pl_PL
dc.referencesBryden, M. Samuel Beckett and the Idea of God. Houndmills and London: MacMillan Press, 1998.pl_PL
dc.referencesButler, L. St John. “‘A Mythology with which I Am Perfectly Familiar’: Samuel Beckett and the Absence of God.” Irish Writers and Religion. Ed. R. Welch. Gerrards Cross, Buckinghamshire: Colin Smythe, 1992. 169–184.pl_PL
dc.referencesCronin, A. Samuel Beckett. The Last Modernist. London: Harper Collins Publishers, 1996.pl_PL
dc.referencesDeane, S. “Introduction.” Selected Plays of Brian Friel. London: Faber & Faber, 1984.pl_PL
dc.referencesDriver, T. “Beckett by the Madelaine.” Columbia Forum 3 (Vol. 4, Summer) (1961): 21–25.pl_PL
dc.referencesGierow, K.R. “Presentation Speech.” http//nobelprize/literature/laureates/1969/ press.html [accessed: 24.05. 2011].pl_PL
dc.referencesHarrington, J.P. „Samuel Beckett and the Countertradition.” Cambridge Companion to Twentieth Century Irish Drama. Ed. S. Richards. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 164–176.pl_PL
dc.referencesGrene, N. “The Spaces of Irish Drama.” Kaleidoscopic Views of Ireland. Eds. M.H. Mutran and L.P.Z. Izarra. Sao Paulo: Humanitas, Universitade de Sao Paulo, 2003. 53–73.pl_PL
dc.referencesHarrington, J.P. “The Irish Beckett.” Modern British Drama. New York, London: Norton & Company, 1991. 545–560.pl_PL
dc.referencesKearney, R. Navigations: Collected Irish Essays 1976–2006. Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2006.pl_PL
dc.referencesKilroy, T. “The Early Plays.” Cambridge Companion to Brian Friel. Ed. A. Roche. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 6–17.pl_PL
dc.referencesKenner, H. A Colder Eye. The Modern Irish Writers. New York: Knopf, 1983.pl_PL
dc.referencesKnowlson, J. Damned to Fame. The Life of Samuel Beckett. New York: Simon & Schuster, 1996.pl_PL
dc.referencesKnowlson, J. Samuel Beckett’s Theatrical Notebooks. “Krapp’s Last Tape”. London: Faber and Faber, 1992.pl_PL
dc.referencesLibera, A. “Wstęp i objaśnienia tłumacza.” S. Beckett. Dzieła dramatyczne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.pl_PL
dc.referencesMorin, E. Samuel Beckett and the Problem of Irishness. London: Palgrave Macmillan, 2009.pl_PL
dc.referencesMorrison, K. Canters and Chronicles. The Use of Narrative in the Plays of Samuel Beckett and Harold Pinter. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1983.pl_PL
dc.referencesMercier, V. Beckett/Beckett. Oxford: Oxford University Press, 1977.pl_PL
dc.referencesReid, A. “The Reluctant Prizeman.” The Arts. November 1969.pl_PL
dc.referencesShenker, I. “An Interview with Beckett (1956).” Samuel Beckett. The Critical Heritage. Eds. L. Graver and R. Federman. London: Routledge and Kegan Paul, 1979. 146–149.pl_PL
dc.referencesSzczawińska, W. “Opowiadać, żeby żyć.” Dialog 5, 2004. 67–76.pl_PL
dc.referencesUchman, J. “The Identity of Godot – An Unsolved Puzzle?” Studies in English and American Literature. Eds. M. Edelson, I. Janicka-Świderska, J. Nałęcz-Wojtczak, P. Sturgess and A. Styczyńska. Warszawa – Łódź: PWN, 1984. 45–48.pl_PL
dc.referencesWoodthorpe, P. “On the British Premiére of Waiting for Godot.” Beckett Remembering. Remembering Beckett. Uncollected Interviews with Samuel Beckett & Memories of Those Who Knew Him. Eds J. Knowlson and E. Knowlson. London: Bloomsbury, 2006.pl_PL
dc.referencesWorth, K. The Irish Drama of Europe from Yeats to Beckett. Atlantic Highlands: Humanity Press, 1978.pl_PL
dc.referencesZeifman, H. “Religious Imagery in the Plays of Samuel Beckett.” Samuel Beckett. A Collection of Criticism. Ed. R. Cohn. New York: McGraw-Hill, 1975. 85–94.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjagodauchman@wp.plpl_PL
dc.relation.volume24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record