Show simple item record

dc.contributor.authorSzews, Przemysław
dc.date.accessioned2015-05-25T16:39:10Z
dc.date.available2015-05-25T16:39:10Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9129
dc.description.abstractIn today’s era, in which visual communication and multimedia dominate, a direct result of this has been the development of genres based on the visual transfer of information. The visualisation of information connects the communicative goals of a journalist with the reader’s expectations. Infographics, which combine a graphic representation of information with an understandable, dynamic and updated form of presentation is becoming a crucial form of informative discourse. This form can be an element that enriches a text, but it can also function as an autonomous journalistic genre, with its own categories and varieties. Data journalism, i.e., journalism based on figures and statistics, is very closely connected with infographics; its aim is the collecting, filtering and interpreting of data (e.g. by means of infographics). Thus, the skill of storing data is becoming very important in a journalist’s work, comparably important to interpretation and presentation. Figures, percentages and statistics are significant sources of information, as well as means of telling and creating a story. They may also be used as a source of entertainment and a means of engaging the reader; the phenomenon of “datatainment” (derived from sport), meaning the use of data for the sake of provoking a reader’s interaction, provides proof of this.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;1
dc.subjectdata journalismpl_PL
dc.subjectdatatainmentpl_PL
dc.subjectinfographicspl_PL
dc.subjectnew mediapl_PL
dc.titleLiczby, dane i statystyki w dziennikarstwie internetowympl_PL
dc.title.alternativeFigures, data and statistics in on-line journalismpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[247]-263pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej; Łódź, 90-236, ul. Pomorska 171/173.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnotePrzemysław Szews – doktorant w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Założyciel i przewodniczący Koła Naukowego Dziennikarstwa Sportowego, redaktor naczelny „KDS Magazynu”. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół dziennikarstwa sportowego i nowych mediów. Ze szczególną uwagą śledzi rozwój mikroblogowej komunikacji i obecność infografiki i multimediów w internetowych tekstach dziennikarskich.pl_PL
dc.referencesBeckham J., Soccer Sexes Up Stats to Create ‘Datatainment’, http://www.wired.com/playbook/2012/03/soccer-datatainment/ [dostęp: 17.12.2013].pl_PL
dc.referencesData Journalism Handbook, http://datajournalismhandbook.org/ [dostęp: 30.12.2013].pl_PL
dc.referencesData Journalism, http://en.wikipedia.org/wiki/Data_ journalism [dostęp: 10.12.2013].pl_PL
dc.referencesDatatainment, [w:] Collins Dictionary, http://www.collinsdictionary.com/submission/6055/Datatainment [dostęp: 17.12.2013].pl_PL
dc.referencesGluza R., Newsy z Excela, „Press” 2013, nr 9.pl_PL
dc.referencesGrabarczuk A., Infotainment w amerykańskiej telewizji, [w:] Rozrywka w mediach, red. K. Burska, P. Czarnek, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesHirst T., Sports Data Journalism and “Datatainment”, http://blog.ouseful.info/2011/11/04/sports-data-journalism-and-datatainment/ [dostęp: 30.12.2013].pl_PL
dc.referencesManovich L., Język nowych mediów, przekł. P. Cypryański, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesMeyer P., Why Is Data Journalism Important?, [w:] Data Journalism Handbook, http://datajournalismhandbook.org/ [dostęp: 30.12.2013].pl_PL
dc.referencesOlechnicki K., Antropolgia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesPisarek W., Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesPłaneta P., Infografika w prasie: między przejrzystą informacją a jałową estetyzacją, [w:] Komunikacja wizualna w prasie i mediach elektronicznych, red. K. Wolny-Zmorzyński i inni, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesPulak I., Wieczorek-Tomaszewska M., Infografika – graficzne piękno informacji, http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/pulak.pdf [dostęp: 29.12.2013].pl_PL
dc.referencesRobotycka A., Social TV daje więcej niż TV i social razem wzięte, http://nowymarketing.pl/a/1991,social-tv-daje-wiecej-niz-tv-i-social-razem-wziete [dostęp: 30.12.2013].pl_PL
dc.referencesRząsa D., Forsal.pl eksperymentuje z interaktywnymi wykresami i mapami, http://prasa.info/artykul/url,795/ [dostęp: 20.12.2013].pl_PL
dc.referencesSnopek J., Uwagi o hipertekście, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesThibodeaux T., 5 tips for Getting Started in Data Journalism, http://www.poynter.org/how-tos/digital-strategies/147734/5-tips-for-getting-started-in-data-journalism/ [dostęp: 3.12.2013].pl_PL
dc.referencesWalsh S., Manchester City Datatainment – Player Data Goes Public, „DigitalFootball.com”, http://digital-football.com/featured/manchester-city-datatainment-player-data-stats-go-on-the-website/ [dostęp: 17.12.2013].pl_PL
dc.referencesWolny-Zmorzyński K., hasło: Infografika, [w:] Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesWolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., hasło: Infografia, [w:] Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesWolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język, Warszawa 2006.pl_PL
dc.contributor.authorEmailprzemek.szews@gmail.compl_PL
dc.relation.volume23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record