Show simple item record

dc.contributor.authorBednarska, Katarzyna
dc.date.accessioned2015-05-13T08:47:52Z
dc.date.available2015-05-13T08:47:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8766
dc.description.abstractW artykule została przedstawiona krótka analiza słoweńskich i polskich reklam prasowych pod kątem językowych środków perswazji. Porównano kilkanaście ogłoszeń, których podstawą są frazeologizmy, tryb rozkazujący, pytania, gry językowe, wulgaryzmu i potocyzmy. Ponadto zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania reklam na lekcjach języka polskiego lub słoweńskiego jako obcego.pl_PL
dc.description.abstractThe article shows an analysis of Slovene and Polish press advertisements and the role of language used in advertising. The author analysed a few announcements in which idioms, imperatives, questions, vulgarisms, and colloquialisms were used. She also paid attention to the role of advertisements in teachin Polish and Slovene as foreign languagesen
dc.description.sponsorshipPublikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łodzipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;21
dc.subjectreklamapl_PL
dc.subjectjęzykowe środki perswazjipl_PL
dc.subjectmediapl_PL
dc.subjectnauczanie języka polskiego jako obcegopl_PL
dc.subjectnauczanie języka słoweńskiego jako obcegopl_PL
dc.subjectpress advertisementsen
dc.subjectlinguistic means of persuasionen
dc.subjectteaching Polish as a foreign languageen
dc.subjectteaching Slovene as a foreign languageen
dc.titleJęzykowe środki perswazji w polskich i słoweńskich reklamachpl_PL
dc.title.alternativeLinguistic means of persuasion in polish and slovene press advertisementsen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number279-287pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódźpl_PL
dc.referencesBąba S., 1989, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań.pl_PL
dc.referencesBrannan T., 1995, The effective advertiser, Oxford.pl_PL
dc.referencesHaugen E., 1995, Problems of Bilingual Description, „General Linguistics 1ˮ, s. 1–9.pl_PL
dc.referencesHumar M., 2008, Besedilne in jezikovne značilnosti reklamnih besedil, [w:] Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije, Ljubljana, s. 315–336.pl_PL
dc.referencesStovall J. G., 1990, Writing for the mass media, New Jersey.pl_PL
dc.referencesKamińska-Szmaj I., 1996, Slogan reklamowy – budowa składniowa, „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 13.pl_PL
dc.referencesKorošec T., 1998, Stilistika slovenskega poročevalstva, Ljubljana.pl_PL
dc.referencesKorošec T., 2005, Jezik in stil oglaševanja, Ljubljana.pl_PL
dc.referencesLewicki A.M., 1995, Frazeologizmy w sloganach reklamowych, [w:] Kreowanie świata w tekstach, red. A.M. Lewicki, R. Tokarski, Lublin, s. 215–228.pl_PL
dc.referencesSzczęsna E., 2001, Poetyka reklamy, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkatarzyna.bednarska@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record