Show simple item record

dc.contributor.authorGarncarek, Emilia
dc.date.accessioned2015-05-11T06:33:01Z
dc.date.available2015-05-11T06:33:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2353-4850
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8701
dc.description.abstractArtykuł podejmuje problematykę przyczyn zjawiska dobrowolnej bezdzietności w Polsce z perspektywy genderowej. Stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o wpływ mikrospołecznych uwarunkowań – sposobów rozumienia i realizowania kobiecości i męskości – na niepodejmowanie roli rodzicielskiej. Część pierwsza tekstu obejmuje analizę społeczno-kulturowego kontekstu w badaniach nad intencjonalną bezdzietnością. Część druga zawiera prezentację wyników badań jakościowych, realizowanych techniką wywiadu grupowego i indywidualnego z osobami bezdzietnymi. Wyniki analiz wskazują, iż współcześnie mamy do czynienia z przemianami kulturowych skryptów tożsamości płci. Jednak to kobiety, częściej niż mężczyźni, dokonują reinterpretacji definicji kobiecości/męskości, kwestionując rolę rodzicielską.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 51
dc.subjectprzemiany współczesnej rodzinypl_PL
dc.subjectdobrowolna bezdzietnośćpl_PL
dc.subjectprzyczyny dobrowolnej bezdzietnościpl_PL
dc.subjecttożsamość płcipl_PL
dc.subjectbadania jakościowepl_PL
dc.titleDobrowolna bezdzietność a przemiany tożsamości płci współczesnych kobiet i mężczyznpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number97-116pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesArcimowicz K. (2003), Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda. Fałsz. Stereotyp, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańskpl_PL
dc.referencesBartkowski J. (2009), Wartości materialistyczne i postmaterialistyczne w Polsce w ujęciu porównawczym, [w:] M. Zahorska, E. Nassalska (red.), Wartości, polityka, społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Renacie Siemieńskiej-Żochowskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawapl_PL
dc.referencesBartosz B., Bartak K. (2011), Zamierzona bezdzietność wyborem autobiograficznym współczesnych kobiet, [w:] B. Bartosz (red.), Wymiary kobiecości i męskości: Od psychobiologii do kultury, Wydawnictwo Eneteia, Warszawapl_PL
dc.referencesBauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Krakówpl_PL
dc.referencesBauman Z. (2007), Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Krakówpl_PL
dc.referencesBeck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Scholar, Warszawapl_PL
dc.referencesBeck U., Beck-Gernsheim E. (2002), Individualization. Institutionalized Individualism and Its Social and Political Consequences, SAGE Publications Ltd., Londonpl_PL
dc.referencesBecker G. S. (1990), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesBem S. L. (2000), Męskość, kobiecość. O różnicach wynikających z płci, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańskpl_PL
dc.referencesBiernacka M. (2009), Człowiek korporacji. Od normatywizmu do afirmacji własnego Ja, Wydawnictwo Scholar, Warszawapl_PL
dc.referencesBourdieu P. (2004), Męska dominacja, Oficyna Naukowa, Warszawapl_PL
dc.referencesBudrowska B. (2000), Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wydawnictwo Funna, Wrocławpl_PL
dc.referencesBudrowska B. (2001), Regulamin i improwizacje, czyli o kulturowym skrypcie bycia matką, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2.pl_PL
dc.referencesBudrowska B. (2003), Znikoma reprezentacja kobiet w elitach – próby wyjaśnień, [w:] A. Titkow (red.), Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet. Monografia zjawiska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawapl_PL
dc.referencesCallan V. (1983), Factors affecting early and late deciders of voluntary childlessness, „The Journal of Social Psychology”, No. 119, s. 261–268pl_PL
dc.referencesDzwonkowska-Godula K., Garncarek E. (2013), Family and work, family or work – the dilemmas of young educated Poles, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 43pl_PL
dc.referencesEagly A. H. (1987), Sex differences in social behavior: A social-role interpretation, Erlbaum, Hillsdale NJpl_PL
dc.referencesFrancis F. (2000), Wielki Wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Wydawnictwo Bertelsman Media, Warszawapl_PL
dc.referencesFukuyama F. (2000), Wielki Wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, przeł. H. Komorowska, K. Dorosz, Wyd. Bertelsman Media Sp. z o.o., Warszawapl_PL
dc.referencesGarncarek E. (2013), Niepodejmowanie roli rodzicielskiej jako przejaw procesów indywidualizacji i upodmiotowienia jednostek [w:] K. Slany (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesGillespie R. (1999), Voluntary childlessness in the United Kingdom, „Reproductive Health Matters”, No. 7 (13), s. 43–53pl_PL
dc.referencesGiza-Poleszczuk A. (2002), Związki partnerskie, małżeństwo i dzieci – kulturowe zróżnicowanie postaw, [w:] A. Jasińska-Kania, M. Marody (red.), Polacy wśród Europejczyków, Wydawnictwo Scholar, Warszawapl_PL
dc.referencesHouseknecht S. K. (1979), Timing of the decision to remain voluntarily childless: Evidence for continuous socialization, „Psychology of Women Quarterly”, No. 4 (1), s. 81–96pl_PL
dc.referencesHouseknecht S. K. (1982), Voluntary childlessness. Toward a theoretical integration, „Journal of Family Issues”, No. 3 (4), December, s. 459–472pl_PL
dc.referencesInglehart R., Norris P. (2009), Wzbierająca fala. Równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawapl_PL
dc.referencesJasińska-Kania A. (2012), Zmiany wartości Polaków a procesy transformacji, europeizacji i globalizacji, [w:] A. Jasińska-Kania (red.), Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo Scholar, Warszawapl_PL
dc.referencesKluzowa K., Slany K. (2004), Przemiany realizacji funkcji prokreacyjnej w rodzinie [w:] B. Mierzwiński, E. Dybowska (red.), Oblicze współczesnej rodziny polskiej, Wydawnictwo WAM, Krakówpl_PL
dc.referencesKwak A. (2005), Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKwak A. (2014), Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacja, LAT, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawapl_PL
dc.referencesMalinowska E. (2001), Kobiety i feministki, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 21–38pl_PL
dc.referencesMalinowska E. (2003), Mężczyźni i kobiety w społeczeństwie jutra, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, s. 32–39pl_PL
dc.referencesMandal E. (2000), Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowicepl_PL
dc.referencesMandal E. (2003), Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawapl_PL
dc.referencesMynarska M. (2011), Kiedy mieć dziecko? Jakościowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie, „Psychologia Społeczna”, nr 3, s. 226–240pl_PL
dc.referencesPankowska D. (2005), Wychowanie a role płciowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańskpl_PL
dc.referencesRich A. (2000), Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja, Wydawnictwo Sic!, Warszawapl_PL
dc.referencesSlany K. (2006), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Wydawnictwo Nomos, Krakówpl_PL
dc.referencesSikorska M. (2012), Życie rodzinne, [w:] A. Giza-Poleszczuk, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesSobotka T. (2004), Postponement of childbearing and low fertility in Europe, Dutch University Press, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesSzlendak T. (2010), Socjologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesWacławik S. (2012), Motywacje do podejmowania decyzji o bezdzietności przez młodych dorosłych, „Horyzonty Psychologii”, t. 2, s. 173–190pl_PL
dc.referencesRaport Eurostat (2011), http://www.rodzicpoludzku.pl/Przeglad-prasy/Eurostat-Polki-rodzanajmniej-dzieci-w-calej-Unii-Europejskiej.html, 30.10.2011pl_PL
dc.referencesRozwój demograficzny Polski 2000–2010 (2011), http://www.egospodarka.pl/61651,Rozwoj-demograficzny-Polski-2000-2010,1,39,1.html, 29.20.2011pl_PL
dc.contributor.authorEmailemilia_garncarek@poczta.fmpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record