SPIS TREŚCI

 1. Współczesny świat zmian – alternatywy dla małżeństwa
  Anna Kwak
 2. Przemiany męskości i relacji rodzinnych w polskich telesagach
  Krzysztof Arcimowicz
 3. Single – kategoria społeczna i styl życia
  Aldona Żurek
 4. Sens i znaczenie relacji intymnej w narracjach par w kohabitacji
  Monika Błendowska
 5. Solo-rodzice jako alternatywa tradycyjnych ról rodzicielskich
  Małgorzata Biedroń, Anna Mitręga
 6. Ojciec emigrujący – nieobecny ojciec? Transnarodowe rodzicielstwo w postnowoczesnym świecie
  Agnieszka Pawlak
 7. Dobrowolna bezdzietność a przemiany tożsamości płci współczesnych kobiet i mężczyzn
  Emilia Garncarek
 8. Rodziny z wyboru. Homoseksualny związek jako współczesna alternatywa rodziny – analiza zjawiska
  Miłosz Ukleja
 9. Kuchenne rewolucje, czyli polityczny projekt Anthony’ego Giddensa
  Iza Desperak
 10. Władza w intymnych związkach heteroseksualnych refleksja nad badaniem władzy w kontekście równości płci
  Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka
 11. Wpływ płci na relacje konfliktu między życiem osobistym i zawodowym z zadowoleniem z pracy i zadowoleniem z małżeństwa
  Agnieszka Lipińska-Grobelny
 12. Rodzina a kariera zawodowa – dylematy współczesnych młodych kobiet
  Dorota Gębuś
 13. RECENZJA

 14. Społeczne światy dojrzałych kobiet. Recenzja książki Beaty Trzop, Dojrzałe, spełnione, niezależne…? Kobiety 50+ w socjologicznym zwierciadle, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2013 (404 strony)
  Dorota Bazuń
 15. Nowe formy – stare normy o debacie publicznej dzisiaj. Recenzja książki Agnieszki Kampki, Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2014 (230 stron)
  Marcin Zaborski

Recent Submissions