Show simple item record

dc.contributor.authorBłendowska, Monika
dc.date.accessioned2015-05-11T06:30:41Z
dc.date.available2015-05-11T06:30:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2353-4850
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8698
dc.description.abstractSfera małżeńsko-rodzinna współczesnego człowieka podlega nieustannym zmianom pod względem sposobu jej realizacji oraz form wspólnego życia. Najlepszą egzemplifikacją przemian w tej sferze jest kohabitacja. Artykuł prezentuje wyniki badań jakościowych dotyczących właśnie tego obszaru. Celem niniejszego tekstu jest próba odpowiedzi na pytanie, co przeżycie czy przeżywanie bycia w kohabitacji znaczy dla osób, które w niej funkcjonują. Zastosowanie w prowadzonych badaniach metodologii fenomenologicznej pozwoliło na dotarcie do sensów i znaczeń, jakie swojej relacji intymnej nadają osoby badane, a tym samym umożliwiło uzyskanie rozumiejącego wglądu w badaną rzeczywistość. Do tej pory obszary te były ,,nieobecne” w polskich badaniach pedagogicznych. W artykule omawia się znaczenie tego rodzaju związku dla badanych, składniki tego doświadczenia, takie jak tworzenie własnej definicji związku oraz uczucie jako podstawę relacji intymnej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 51
dc.subjectzwiązek kohabitacyjnypl_PL
dc.subjectrelacja intymnapl_PL
dc.subjectrodzinapl_PL
dc.subjectfenomenologiapl_PL
dc.titleSens i znaczenie relacji intymnej w narracjach par w kohabitacjipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number55-64pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniupl_PL
dc.referencesBeck U., Beck-Gernsheim E. (2013), Całkiem zwyczajny chaos miłości, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocławpl_PL
dc.referencesBiernat T., Sobierajski P. (2007), Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruńpl_PL
dc.referencesBoguszewski R. (2008), Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego, BS/54/2008, http://www.badanie.cbos.pl/detalias.asp/q=al&id=3904, 28.06.2013pl_PL
dc.referencesDyczewski L. (2002), Więź między pokoleniami w rodzinie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublinpl_PL
dc.referencesGiddens A. (2007), Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesGrochalska M. (2013), Kobiety w związkach jako ofiary dyskursu „szczęśliwej rodziny”, [w:] K. Slany (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków, s. 143–156pl_PL
dc.referencesHipsz N., O roli kobiet w rodzinie, BS/30/2013, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=4788, 28.06.2013pl_PL
dc.referencesHipsz N. (2013), Społeczne oceny alternatyw życia małżeńskiego, BS/32/2013, http://www.badanie.cbos.pl/detalias.asp/q=al&id=3904, 28.06.2013pl_PL
dc.referencesJanicka I. (2006), Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej. Studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL
dc.referencesŁukasiewicz A. (2011), Współczesne formy kohabitacji w Polsce – ujęcie teoretyczne, [w:] H. Liberska, A. Malina (red.), Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin, Difin, Warszawapl_PL
dc.referencesKwak A. (2005), Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawapl_PL
dc.referencesKwak A. (2012), Od i do małżeństwa i rodziny: „czas” rodziny – „czas” jednostki, [w:] A. Kwak, M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawapl_PL
dc.referencesNewman D. M. (1999), Sociology of families, Pine Forge Press, Thousand Oaks CA–London– New Delhipl_PL
dc.referencesNowak-Dziemianowicz M. (2006), Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i znaczeń, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocławpl_PL
dc.referencesNowak-Dziemianowicz M. (2007), Czy świat człowieka ma postać narracji? O możliwościach badania, rozumienia i zmiany, [w:] E. Kurantowicz, M. Nowak-Dziemianowicz (red.), Narracja – krytyka – zmiana. Praktyki badawcze we współczesnej pedagogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocławpl_PL
dc.referencesNowak-Dziemianowicz M. (2013), Wprowadzenie do wydania polskiego, [w:] U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Całkiem zwyczajny chaos miłości, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocławpl_PL
dc.referencesOstrouch-Kamińska J. (2011), Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krakówpl_PL
dc.referencesOstrouch-Kamińska J. (2013), Małżeńska bliskość w rodzinie partnerskiej, [w:] K. Slany (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków, s. 129–141pl_PL
dc.referencesSlany K. (2001), Małżeństwo i rodzina w zglobalizowanym świecie, „Problemy Rodziny”, nr 4–6, s. 3–12pl_PL
dc.referencesSlany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Krakówpl_PL
dc.referencesSzlendak T. (2010), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2004), Kohabitacja w Polsce, [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski, Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49–74pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2006), Przestrzenne zróżnicowanie związków kohabitacyjnych w Polsce, http:// dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/discover, 25.10.2014pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2013), Małżeństwo: początek i koniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2014), Związki kohabitacyne w Polsce – co wiemy dzięki NSP’2011?, „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny”, nr 3, s. 1–5, http://dspace.uni.lodz. pl:8080/xmlui/discover 25.10.2014pl_PL
dc.referencesWenzel M. (2002), Konkubinat par heteroseksualnych i homoseksualnych, BS/49/2002, http:// www.badanie.cbos.pl/detalias.asp?q=a1&id=2673, 28.06.2013pl_PL
dc.referencesWenzel M. (2013), Związki partnerskie – za i przeciw, http://www.badanie.cbos.pl, 28.06.2013pl_PL
dc.contributor.authorEmailm.blendo@doktorant.umk.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record