Show simple item record

dc.contributor.authorŻurek, Aldona
dc.date.accessioned2015-05-11T06:30:06Z
dc.date.available2015-05-11T06:30:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2353-4850
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8697
dc.description.abstractBadaniami na temat singli polscy socjolodzy zajmują się dopiero od kilkunastu lat, mimo znacznie dłuższej historii singlizmu w Polsce. Dlatego określenie tego, kto powinien być obiektem takich badań, nie jest jednoznaczne. Niniejszy tekst poświęcony jest analizie statutowych cech osób żyjących w pojedynkę, takich jak stan cywilny, wiek, typ gospodarstwa domowego i środowiska lokalnego, uzupełnionych o zespół czynników o charakterze subiektywnym (autodefiniowanie, wybór stylu życia). Artykuł zawiera także omówienie stylu życia singli w kontekście wartości takich jak prywatność, niezależność, samotność, wolność, zabawowość i towarzyskość. Ponadto niniejszy artykuł przedstawia typy singlizmu w nawiązaniu do charakteru relacji między singlami a ich środowiskiem społecznym. Kolejno omówione zostały: singlostwo osamotnione, singlostwo samodzielne, singlostwo plemienne, singlostwo familijne oraz singlostwo nieselektywne.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 51
dc.subjectsinglepl_PL
dc.subjectsinglostwopl_PL
dc.subjectwartościpl_PL
dc.subjectstyl życiapl_PL
dc.subjectkategoria społecznapl_PL
dc.titleSingle – kategoria społeczna i styl życiapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number39-54pl_PL
dc.contributor.authorAffiliation, Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.referencesAdams M. (1976), Single blessedness: Observation on the single status in married society, Basic Books, New Yorkpl_PL
dc.referencesAdams M. (1981), Living singly, [w:] P. Stein (ed.), Single Life: Unmarried Adults in Social Context, St. Martin’s Press, New Yorkpl_PL
dc.referencesArcher M. S. (2001), Rational Choice Theory. Resisting Colonization, Taylor & Francis, Londonpl_PL
dc.referencesArikian N., Benson S., Frazier P., Losoff A., Steven M. (1996), Desire for marriage and life satisfaction among unmarried heterosexual adults, „Journal of Social and Personal Relationships”, Vol. 13, s. 225–239pl_PL
dc.referencesBauman Z. (2002), Individualized Society, Polity, Cambridgepl_PL
dc.referencesBauman Z. (2005), Europa – niedokończona historia, Wydawnictwo Literackie, Krakówpl_PL
dc.referencesBeck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawapl_PL
dc.referencesBecker G. (1990), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesBedard M. (1992), Breaking with Tradition: Diversity, Conflict and Change in Contemporary American Families, Dix Hills, New YorkBedard M. (1992), Breaking with Tradition: Diversity, Conflict and Change in Contemporary American Families, Dix Hills, New Yorkpl_PL
dc.referencesBellah R. (1985), Habits of the Heart, Individualism and Commitment in American Life, University of California Press, Berkeleypl_PL
dc.referencesBernardes J. (1997), Family Studies: An Introduction. Taylor & Francis, London.pl_PL
dc.referencesBrown H. G. (1970), Sex and the New Single Girl, Bernard Geis Associates, New Yorkpl_PL
dc.referencesBok S. (1982), Secrets: on Ethics of Concealment and Revelation, Pantheon Books, New Yorkpl_PL
dc.referencesBurch T. K. (1985), Changing age-sex roles and household crowding: A theoretical note, [w:] Proceedings of International Population Conference, Florence 1985, International Union for the Scientific Study of Population, Liegepl_PL
dc.referencesCampbell L. D. (2003), Singles/Never Married Persons, MacMillan Reference, New Yorkpl_PL
dc.referencesCargan L., Melko M. (1982), Single. Myths and Realities, Sage, Beverly Hillspl_PL
dc.referencesCockrum J., White P. (1985), Influences on the life satisfaction of never-married men and women, „Family Relations”, Vol. 34pl_PL
dc.referencesCzernecka J. (2008), Polski singiel – obraz w mediach a autowizerunek, [w:] E. Malinowska (red.), Stereotypy a rzeczywistość na przykładzie wybranych kategorii społecznych, Oficyna Wydawnicza Tercja, Łódźpl_PL
dc.referencesDePaulo B. M., Morris W. L. (2005), Singles in society and in science, „Psychological Inquiry”, Vol. 16, s. 57–83pl_PL
dc.referencesGergen K. J. (1999), An invitation to social construction, Sage, LondonGergen K. J. (1999), An invitation to social construction, Sage, Londonpl_PL
dc.referencesGiddens A. (2004), Socjologia, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesGorman E. (2000), Marriage and Money, „Work and Occupations”, Vol. 27, s. 64–88pl_PL
dc.referencesGrowiec K. (2011), Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, „Academica”, Warszawapl_PL
dc.referencesGUS (2008), Prognoza gospodarstw domowych według województw na lata 2008–2035, Warszawapl_PL
dc.referencesHortulanus R., Macheilseand A., Meeuwesen L. (2005), Social Isolation in Modern Society, Taylor & Francis, London–New Yorkpl_PL
dc.referencesJacyno M. (2007), Kultura indywidualizmu, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesKaufmann J. C. (2004), Ego: socjologia jednostki, Oficyna Naukowa, Warszawapl_PL
dc.referencesKelly J. R. (2001), Leisure and the family, [w:] C. Critcher, P. Bramham, A. Tomlison (eds.), Sociology of leisure. A reader, Spon Press, Londonpl_PL
dc.referencesKocik L. (2002), Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Krakówpl_PL
dc.referencesKuklińska K. L. (2012), Polskie singielki. Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet, Difin, Warszawapl_PL
dc.referencesKwak A. (2005), Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawapl_PL
dc.referencesLarson R. (1997), The emergence of solitude as a constructive domain of experience in early adolescence, “Child Development”, Vol. 68, s. 80–93pl_PL
dc.referencesLewis K. G., Moon S. (1997), Always single and single again women: A qualitative study, „Journal of Marital and Family Therapy”, Vol. 23, s. 115–134pl_PL
dc.referencesMaffesoli M. (2008), Czas plemion, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesPaprzycka E. (2008), Kobiety żyjące w pojedynkę. Między wyborem a przymusem, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawapl_PL
dc.referencesPeplau L., Perlman D. (1982), Perspectives on loneliness, [w:] L. Peplau, D. Perlman (eds.), Loneliness: A Sourcebook of Current Theory, Research, and Therapy, Wiley Interscience, New Yorkpl_PL
dc.referencesPinquart M. (2003), Loneliness in married, widowed, divorced, and never-married older adults, „Journal of Social and Personal Relationships”, Vol. 20, s. 31–53pl_PL
dc.referencesRaymo J. (1998), Later marriages or fewer? Changes in the marital behavior of Japanese women, „Journal of Marriage and the Family”, Vol. 60, s. 1023–1034pl_PL
dc.referencesRubinstein R. (1987), Never Married Elderly as a Social Type: Re-evaluating Some Images, „The Gerontologist”, Vol. 27, s. 108–113pl_PL
dc.referencesRuszkiewicz D. (2008), Życie w pojedynkę – ucieczka od rodziny czy znak naszych czasów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódźpl_PL
dc.referencesSermat V. (1978), Sources of loneliness, „Essence”, No. 2, s. 271–276pl_PL
dc.referencesSiciński A. (1977), Orientacja teoretyczna badań stylu życia, [w:] A. Siciński (red.), Problemy teoretyczne i metodologiczne badań stylu życia, IFiS PAN, Warszawapl_PL
dc.referencesSlany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Krakówpl_PL
dc.referencesStein P. J. (1976), Single, Englewood Cliffs, New Jerseypl_PL
dc.referencesSzlendak T. (2010), Socjologia rodziny: ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesWatters E. (2004), Urban Tribes: A Generation redefines Friendship, Family and Commitment, Bloomsbury, New Yorkpl_PL
dc.referencesWestin A. (1967), Privacy and Freedom, Atheneum, New Yorkpl_PL
dc.referencesŻurek A. (1997), Mikrostrukturalne uwarunkowania opinii i poglądów politycznych Polaków, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, t. 3.pl_PL
dc.referencesŻurek A. (2008), Single. Żyjąc w pojedynkę, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznańpl_PL
dc.contributor.authorEmailalzurek@amu.edu.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record