Now showing items 1-1 of 1

    • Solo-rodzice jako alternatywa tradycyjnych ról rodzicielskich 

      Mitręga, Anna; Biedroń, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
      Rodzina z pojedynczym rodzicem jest traktowana niejednorodnie. Jak twierdzą niektórzy badacze zjawiska, może generować zagrożenia dla pełnej realizacji ich funkcji wychowawczej. Współczesne metamorfozy życia rodzinnego ...