Show simple item record

dc.contributor.authorKaczor-Scheitler, Katarzyna
dc.date.accessioned2015-04-23T08:28:30Z
dc.date.available2015-04-23T08:28:30Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8120
dc.description.abstractThe purpose of this article is to present, based on the second part of the „Manual of Spiritual Exercise” (Elementarzyk ćwiczenia duchownego, Kraków 1626) by Mikołaj of Mościska (1559–1632), the role of stylistic literary devices in the description of meditative mechanisms and the results of this experience — the inner transformation of Man, and the experience of closeness to and unification with God. The author will also draw attention to the significance of senses in the cognitive process, and consequently imagination, enabling one to picture the images contained in metaphors. The category of perceptibility, which is accentuated in the text, served to present objects and phenomena in a “realistic” manner. Thus, focus will be placed on the imaging tools through which the 17th century author attempted to draw metaphysical matters closer to the reader’s senses.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódźkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;3
dc.subjectAesthetic-mystical literaturepl_PL
dc.subjectMeditationpl_PL
dc.subjectLiterary stylistic devicespl_PL
dc.subjectRhetorical devicespl_PL
dc.subjectSensual imagingpl_PL
dc.title„Kto skosztuje, wie, co to za smaki duchowne są”. Obrazowanie o charakterze sensualnym w podręczniku medytacji na przykładzie „Elementarzyka ćwiczenia duchownego” Mikołaja z Mościskpl_PL
dc.title.alternative„Those who Tried Them, Know the Taste of Spiritual Flavours”. Sensual Images in Meditation Manuals Based on „The Manual of Spiritual Exercise” by Mikołaj of Mościskapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[99]-115pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych; Łódź, 90-236, ul. Pomorska 171/173pl_PL
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.contributor.authorBiographicalnoteKatarzyna Kaczor-Scheitler — adiunkt w Katedrze Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorką książek „Mistycyzm hiszpański w piśmiennictwie polskich karmelitanek XVII i XVIII wieku” (Łódź 2005) oraz „Marianna Marchocka a św. Teresa z Avila” (Poznań 2009), a także współredaktorem (z M. Kuran i M. Kuranem) tomu „Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej” (Łódź 2013). Publikowała w „Ruchu Literackim”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, „Czytaniu Literatury. Łódzkich Studiach Literaturoznawczych”, „Pracach Polonistycznych”, „Świecie i Słowie”, „Świecie Tekstów. Roczniku Słupskim”, „Communio. Międzynarodowym Przeglądzie Teologicznym”, „Przeglądzie Powszechnym” oraz w tomach zbiorowych. Interesuje się barokową literaturą religijną, przede wszystkim ascetyczno-mistyczną i okolicznościową. Obecnie zajmuje się prozą medytacyjną norbertanek zwierzynieckich.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkaczkat@op.plpl_PL
dc.relation.volume25


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record