Show simple item record

dc.contributor.authorMedecka, Małgorzata
dc.date.accessioned2015-04-13T10:12:58Z
dc.date.available2015-04-13T10:12:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-83-7969-509-6
dc.identifier.issn2299-7458
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7890
dc.description.abstractThe text is a discussion of the UMCS publicationPolskość i europejskość w Josepha Conrada wizjach historii, polityki i etyki[Polishness and Europeanism in Joseph Conrad's vision of history, politics and ethics] edited by Wieslaw Krajka. This is the second volume in the series Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i świat [Joseph Conrad and Poland, Central and Eastern Europe and the world], is part of the research activities carried out by the Conrad Research Department at the UMCS. The monograph, like its predecessor, is a selection of texts previously published in English in the 22 volumes of the series Conrad: Eastern and Western Perspectives. The review highlights the qualities of the publication, which presents works by leading Polish and foreign Conrad experts. In addition to popularizing the author, it also is an attempt to recover Conrad, who is almost absent in the Polish education.en
dc.description.abstractTekst jest omówieniem publikacji Wydawnictwa UMCS Polskość i europejskość w Josepha Conrada wizjach historii, polityki i etyki pod redakcją Wiesława Krajki. Jest to drugi tom serii Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i świat, stanowi część działań naukowych prowadzonych przez Zakład Badań Conradoznawczych UMCS. Monografia, podobnie jak poprzedniczka, jest wyborem tekstów opublikowanych wcześniej w języku angielskim w 22 tomach serii Conrad: Eastern and Western Perspectives. Recenzja zwraca uwagę na walory tego wydawnictwa, które zawiera badania czołowych polskich i zagranicznych conradystów. Prócz tego pełni funkcję popularyzatorską, jest swoistym odzyskiwaniem Conrada, autora niemal nieobecnego w polskiej edukacji.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez katedry literaturoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesCzytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze;3
dc.subjectJoseph Conradpl_PL
dc.subjecthistorypl_PL
dc.subjectpoliticspl_PL
dc.subjectethicspl_PL
dc.subjecthistoriapl_PL
dc.subjectpolitykapl_PL
dc.subjectetykapl_PL
dc.titleOdzyskiwanie Conradapl_PL
dc.title.alternativeRecovering Conraden
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number421-428pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Teorii Literatury, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Marii Curie- kłodowskiej w Lubliniepl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMałgorzata Medecka – pracownik Zakładu Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Autorka mono- grafii Apokryf rodzinny jako odmiana dwudziestowiecznej powieści historycznej, Lublin 2007, współautorka podręcznika Wersyfikacja polska , Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007. Aktualne zainteresowania badawcze autorki skupia- ją się wokół poetyki dwudziestowiecznej powieści historycznej, powieści kryminalnej retro, narracji linearno-powrotnej w powieściowych formach zamkniętych i otwartych, biografii i autobiografii w kulturze masowej.pl_PL
dc.referencesO. Bińczyk, rec., „Kwartalnik Neofilologiczny”, R. 59: 2012, z. 1, s. 115–118pl_PL
dc.referencesA. Chomiuk, „Pisarz-Rodak” czy „homo-duplex? Joseph Conrad czytany na nowo, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2012, nr 3, s. 249–255pl_PL
dc.referencesJ. Giza, Ukryta polskość, podwójna lojalność, „Wyspa” 2012, nr 1, s. 154–157pl_PL
dc.referencesJoseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i świat, pod red. W. Krajki t. 1 serii: Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i świat, Lub- lin 2011pl_PL
dc.referencesE. Kujawska-Lis, „Conrad a Polska” – lektura obowiązkowa dla miłośników Jose- pha Conrada, „Przegląd Humanistyczny” 2012, nr 5, s. 125–129.pl_PL
dc.referenceshttp://www.conradianum.polonistyka.uj.edu.pl/index016.html.Zpl_PL
dc.referencesG. Zych, Miejsca zwiazane z Conradem w Krakowie (1869–1874, 1914), http:// www.conradianum.polonistyka.uj.edu.pl/index016.html#proj3.pl_PL
dc.referencesS. Zabierowski, Nowy tom zbiorowy o Conradzie, „Ruch Literacki” 2012, z. 4–5, s. 600–604.pl_PL
dc.referencesPolskość i europejskość w Josepha Conrada wizjach historii, polityki i etyki, pod red. W. Krajki, t. 2 serii: Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i świat, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013pl_PL
dc.referenceshttp://www.con-radianum.polonistyka.uj.edu.pl/index016.html#proj4.Polskośćpl_PL
dc.referencesZ. Najder, Konrad Korzeniowski wraca do Berdyczowa, http://www.conradianum.polonistyka.uj.edu.pl/index016.html#proj2.pl_PL
dc.contributor.authorEmailm.medecka@poczta.umcs.lublin.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record