Show simple item record

dc.contributor.authorBadowska, Katarzyna
dc.date.accessioned2015-04-13T09:49:13Z
dc.date.available2015-04-13T09:49:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-83-7969-509-6
dc.identifier.issn2299-7458
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7886
dc.description.abstractArtykuł jest poświęcony literackim reprezentacjom Łodzi, przełamując popularne mniemanie o braku obrazów tego miasta w literaturze. Stanowi propozycję wybranych spacerów po Łodzi szlakiem bohaterów literackich (m.in. po ulicy Piotrkowskiej, dzielnicy Bałuty, łódzkich nekropoliach, hotelach i kamienicach), a rozważania zostały tak poprowadzone, by pokazać, że przestrzeń miejska i przestrzeń literacka interferują.pl_PL
dc.description.abstractThe article discusses literary representations of Łódź, challenging the popular notion about the lack of portrayals of this city in the literature. It offers a selection of walk- ing tours of Łódź tracing literary characters (including Piotrowska Street, the Bałuty district, Łódź cemeteries, hotels, and tenement houses), and the argument presented in the papers aims to show that literary space and urban space are interlinked.en
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez katedry literaturoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesCzytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze;3
dc.subjectŁódź in literaturepl_PL
dc.subjectgeocriticismpl_PL
dc.subjecttopographic turnpl_PL
dc.subjectŁódź w literaturzepl_PL
dc.subjectgeokrytykapl_PL
dc.subjectzwrot topograficznypl_PL
dc.titleMapowanie Łodzipl_PL
dc.title.alternativeMapping Łódźen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number329-358pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKatarzyna Badowska – dr, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwer- sytetu Łódzkiego. Autorka książki „Godzina cudu”. Miłość i erotyzm w twór- czości Stanisława Przybyszewskiego; redaktorka tomów Ulica – zaułek – bruk. Z problematyki miasta w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku oraz Przekleństwo i harmonia nieskończonego w literaturze Młodej Polski i epok późniejszych. Interesuje się twórczością modernistów oraz literaturą piękną poświęconą Łodzi.pl_PL
dc.referencesA. Bart, Pociąg do podróży, Montricher 1999.pl_PL
dc.referencesD. Combrzyńska-Nogala, Piąta z kwartetu, Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesJ. Czata, Piłsudski przy kaszcie, [w:] L. Stolarzewicz, Literatura Łodzi w ciągu jej istnienia: szkic literacki i antologia, Łódź 1935, s. 205.pl_PL
dc.referencesT. Fangor, Plan Wolności w Łodzi, [w:] Kwiaty łódzkie. Antologia poezji o Łodzi, red. Z. Skibiński, B. Stelmaszczyk-Świontek, Łódź 1982, s. 143.pl_PL
dc.referencesM. Gawalewicz, Wir. Powieść z niedawnych czasów, [w:] Łódź, która przeminęła w publicystyce i prozie (antologia), wybór i oprac. P. Boczkowski, Łódź 2008, s. 399–492.pl_PL
dc.referencesG. Gortat, Zła krew, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesA. Jurewicz, Pan Bóg nie słyszy głuchych, Gdańsk 1995.pl_PL
dc.referencesM. Kępińska, Rozrywki stanu wojennego, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesA. Kwietniewski, Blondynka z miasta Łodzi, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesK.T. Lewandowski, Perkalowy dybuk, Wrocław 2009.pl_PL
dc.referencesT. Łuczak, Poza, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesJ. Nałęcz, Trójkąt Baphometa, „Dziennik Łódzki” 1931 (nr 69–102) i 1932 (nr 1–71).pl_PL
dc.referencesZ. Nienacki, Laseczka i tajemnica, Olsztyn 1993.pl_PL
dc.referencesP. Owczarek, Miasto do zjedzenia, Mikołów 2013.pl_PL
dc.referencesW. Pawlak, Kamienica wielkiego miasta, Łódź [1938].pl_PL
dc.referencesT. Piątek, Miasto Ł., Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesW.S. Reymont, Ziemia obiecana, Łódź 1991.pl_PL
dc.referencesJ. Roth, Hotel „Savoy”. Powieść, przeł. S. Berman, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesS. Sem-Sandberg, Biedni ludzie z miasta Łodzi, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesJ. Siewicz, Upiory Łodzi. Powieść detektywno-kryminalna, Katowice 1938.pl_PL
dc.referencesK. Sowiński, Esplanada, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesJ. Sztaudynger, Największa troska, [w:] tenże, Łatki na szachownicy, Łódź 1980, s. 79.pl_PL
dc.referencesM. Świerkocki, Ziemia obiecana raz jeszcze, Łódź 1993.pl_PL
dc.referencesJ. Tuwim, Kwiaty polskie, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesW. Wolański, Księżycowi ludzie, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesX.Y.Z. [Artur Glisczyński, Antoni Mieszkowski], Łódź – miasto i ludzie, [w:] Łódź, która przeminęła w publicystyce i prozie (antologia), wybór i oprac. P. Boczkowski, Łódź 2008, s. 7–38.pl_PL
dc.referencesJ. Zawieyski, Gdzie jesteś przyjacielu?!…, Warszawa 1932.pl_PL
dc.referencesH. Baltyn, Pociąg do podróży w czasie, „Tygiel Kultury” 2000, nr 1–3, s. 188–190.pl_PL
dc.referencesJ. Benešić, Osiem lat w Warszawie (kronika), przeł. D. Cirlić-Straszyńska, wy- bór i posłowie H. Kirchner, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesT. Bocheński, Hotel jako wehikuł czasu, „Teatr” 2012, nr 12, s. 61–63.pl_PL
dc.referencesR. Bonisławski, Łódź Juliana Tuwima. Łódzkie korzenie poety, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesT. Cieślak, Tych kilka ulic na Bałutach. Wędrówki po marginesach prozy, [w:] ten- że, W poszukiwaniu ostatecznej tajemnicy. Szkice o literaturze XX wieku i naj- nowszej, Łódź 2009, s. 225–236.pl_PL
dc.referencesJ. Dunin, W „Bi-Ba-Bo” i gdzie indziej. O humorze i satyrze z Miasta Łodzi od Rozbickiego do Tuwima, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesP. Fussell, The Great War and Modern Memory, Oxford 1977.pl_PL
dc.referencesD. Kędzierski, Ulice Łodzi, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesK. Kołodziej, Obraz Łodzi w piśmiennictwie pozytywistyczno-młodopolskim, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesA. Kożuchowski, Józefa Rotha podarunek dla Łodzi. Człowiek z hotelu Savoy, „Kronika miasta Łodzi” 2012, nr 4, s. 80–86.pl_PL
dc.referencesP. Machlański, Szlak ulicy Piotrkowskiej, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesM. Nalewski, Opowieść z krawędzi, „Twórczość” 2012, nr 11, s. 111–112.pl_PL
dc.referencesM. Nowicka, W mieście Ł. szczeka nuda. Nowa książka Tomasza Piątka, „Kro- nika Miasta Łodzi” 2012, z. 3, s. 181–185.pl_PL
dc.referencesA. Osiecka, Szpetni czterdziestoletni, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesE. Rybicka, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006, s. 471–490.pl_PL
dc.referencesL. Stolarzewicz, Literatura Łodzi w ciągu jej istnienia: szkic literacki i antologia, Łódź 1935.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkatarinar@wp.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record