Show simple item record

dc.contributor.authorSkowron-Grabowska, Beata
dc.date.accessioned2015-04-03T10:06:38Z
dc.date.available2015-04-03T10:06:38Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7724
dc.description.abstractThe article deals with problems connected with inventory management in enterprises of energy sector, due to constantly changing environment of their functioning, which is one of the most important issues in enterprises in next few years. Inventory management sway circulating assets in enterprises of energy sector. The article shows in what degree inventory management influence on profitability of research enterprises. It is pointed at relations between finance liquidity and inventory management.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;226
dc.titleAnaliza wpływu zarządzania zapasami na wyniki finansowe przedsiębiorstw energetycznychpl_PL
dc.title.alternativeAnalyses of Influence of Inventory Management on Financial Results of Electric Energy Enterprisespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[171]-184pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Częstochowskapl_PL
dc.referencesAdamczyk J., Rentowność i płynność finansowa jako warunek funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2004, nr 43.
dc.referencesBarad M., Sapir D.E., Flexibility in logistic systems-modeling and performance evaluation, „International Journal of Production Economies” 2003, Vol. 85, No. 3.
dc.referencesImai M., Cemba Kajzen, MT Biznes, Warszawa 2006.
dc.referencesKurzak L., Diagnosis of the state of Polish energy sector and the perspectives of its development., [w:] Production and Service Processes in Enterprise, L. Kurzak (red.), Wydawnictwo WZPCz, Częstochowa 2006.
dc.referencesKwinta W., Energia w obrocie, „Energia & Przemysł” 2006, nr 12.
dc.referencesKwinta W., Senny rynek energii elektrycznej, „Energia & Przemysł” 2006, nr 3.
dc.referencesNowakowska - Grunt J., Selected Marketing-Logistic Management Concepts, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.
dc.referencesSierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
dc.referencesZielińska D., Brak standardów utrudnia informatyzację, „Energia & Przemysł” 2006, nr 3.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record