Show simple item record

dc.contributor.authorPruska, Krystyna
dc.date.accessioned2015-04-03T06:40:32Z
dc.date.available2015-04-03T06:40:32Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7697
dc.description.abstractLogistic regression models can be applied for analysis of Bernoulli variables in studies of small areas. In the paper the logistic regression predictors for parameter of the Bernoulli distribution and an estimation of variance and MSE for these predictors arc considered for small areas. The results of simulation experiments conducted for analysis of properties of estimators of variance and mean square error for the predictors are presented.pl_PL
dc.description.abstractModele regresji logistycznej mogą być wykorzystywane do analizy zmiennych o rozkładzie zero-jedynkowym dla małych obszarów. W pracy rozpatrywane są logistyczno-regresyjne predyktory parametru rozkładu zero-jedynkowego oraz estymacja MSE i wariancji tych predyktorów w przypadku małych obszarów. Przedstawione są wyniki eksperymentów symulacyjnych, których celem jest analiza własności estymatorów wariancji i błędu średniokwadratowego logistyczno-regresyjnych predyktorów.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;225
dc.subjectlogistic regression modelpl_PL
dc.subjectjackknife methodpl_PL
dc.subjectsmall areapl_PL
dc.subjectsimulation experimentspl_PL
dc.titleEstimation of Variance of Logistic Regression Predictors for Small Areaspl_PL
dc.title.alternativeEstymacja wariacji logistyczno=regresyjnych predyktorów dla małych obszarówpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[201]-214pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Chair of Statistical Methodspl_PL
dc.referencesJajuga K. (1990), Modele z dyskretną zmienną objaśnianą, [in:]Bartosiewicz S., Estymacja modeli ekonometrycznych, PWE, Warszawa.
dc.referencesPruska K. (2005), Logistic regression models in small area investigations, paper presented on the SAE2005 Conference, 28-31 August, Jyväskylä, Finland.
dc.referencesRaoJ. N.K. (2003), Small Area Estimation, John Wiley &Sons, New Jersey.
dc.referencesShaoJ., T u D. (1996), The Jackknife and Bootstrap, Springer, New York.
dc.referencesWisniewski J.(1986), Ekonometryczne badanie zjawisk jakościowych, Studium metodologiczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record