Show simple item record

dc.contributor.authorKorzeniewski, Jerzy
dc.date.accessioned2015-04-03T06:32:01Z
dc.date.available2015-04-03T06:32:01Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7690
dc.description.abstractIn the paper a new method of classifying points to a predetermined number of classes is presented. The method is based on the use of the sample/window mean shift technique to obtain a synthetic insight into the data set structure. The method's performance is tested on Euclidean space data sets generated by the Milligan's CLUSTGEN programme through comparison with the grouping obtained by the k-means method. The criterion applied are the Rousseeuw's silhouette indices are used as a criterion for comparison.pl_PL
dc.description.abstractW artykule przedstawiona jest nowa metoda klasyfikowania punktów zbioru danych do klas, których liczba jest zadana. Metoda oparta jest na wykorzystaniu techniki średniego przesunięcia okna/próby do uzyskania syntetycznego wglądu w strukturę zbioru danych. Działanie metody jest sprawdzone na zbiorach danych z przestrzeni euklidesowych wygenerowanych przy pomocy programu CLUSTGEN poprzez porównanie wyników z grupowaniem uzyskanym metodą k-średnich. Kryterium porównawczym są indeksy sylwetkowe Rousseeuwa.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;225
dc.subjectclassification algorithmpl_PL
dc.subjectmean shift methodpl_PL
dc.subjectsilhouette indicespl_PL
dc.titleA Proposal of New Classification Algorithmpl_PL
dc.title.alternativePropozycja nowego algorytmu klasyfikacyjnegopl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[149]-153pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Department of Statistical Methodspl_PL
dc.referencesComaniciu D., Meer P.(2000), Mean shift analysis and applications. Pattern analysis and Application
dc.referencesGordon A.D.(1999), Classification, Chapman & Hall.
dc.referencesKorzeniewski J. (2005), Comparative assessment of some chosen methods of determining the number of dusters in a data set, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Occonomica, (to appear).


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record