Show simple item record

dc.contributor.authorDomański, Czesław
dc.date.accessioned2015-04-02T10:38:03Z
dc.date.available2015-04-02T10:38:03Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7663
dc.description.abstractThe assumption of multivariate normality is a basis of the classical multivariate statistical methodology. Consequences of departures from these assumptions have not been investigated well so far. There are many methods of constructing multivariate normality tests. Some of these tests ire broader versions of univariate normality tests. Most of the multivariate normality tests which can be found in literature, can be divided into four categories: Graph based procedures. Generalized goodnes-of-fit tests. Tests based of skewness and kurtosis measures. Procedures based on empirical characteristic function. The present paper is an attempt to assess selected tests from the point of view of their properties as well as possibilities of their applications.pl_PL
dc.description.abstractZałożenie o wielowymiarowej normalności leży u podstaw klasycznej metodologii statystyki wielowymiarowej. Konsekwencje odstępstw od założenia normalności rozkładów zmiennych losowych nie są jeszcze dostatecznie poznane. Istnieje wiele różnych metod konstrukcji testów wielowymiarowej normalności. Część tych tekstów stanowi rozszerzenie testów jednowymiarowej normalności. Większość prezentowanych w literaturze przedmiotu testów wielowymiarowej normalności można podzielić na cztery kategorie: procedury oparte na wykresach graficznych, uogólnione testy zgodności, testy oparte na miarach skośności i spłaszczenia, procedury oparte na empirycznych funkcjach charakterystycznych. W artykule będzie przedstawiona próba oceny wybranych testów zarówno z punktu widzenia ich własności, jak i możliwości ich stosowania przez badaczy nawet bez gruntownego przygotowania statystycznego.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;225
dc.subjectmultivariate normality testspl_PL
dc.subjectcritical valuespl_PL
dc.subjectShapiro-Wilk testpl_PL
dc.titleAttempt to Assess Multivariate Normality Testspl_PL
dc.title.alternativePróba oceny testów wielowymiarowej normalnościpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[75]-90pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Chair of Statistical Methodspl_PL
dc.referencesAndrews D.F., Gnanadesikan R. & Warner J.L(1973), Methods for assessing multivariate normality, fin:] Proceedings of the international symposium on multivariate analysis, vol. 3, Academic Press, New York, 95-116
dc.referencesBilodeau M., Brenner D.(1999), Theory of multivariate statistics. Springer, New York.
dc.referencesD’Agostino R.B.(1986), Tests for the normal distribution, [in:] Goodness-of-Fit Techniques, eds D’Agostino & M. A. Stephens, M. Dekker, New York, 367-419.
dc.referencesDomański Cz., Gadecki H., Wagner W(1989), Wartości krytyczne uogólnionego testu normalności Shapiro-Wilka, „Przegląd Statystyczny”, 36, 107-112.
dc.referencesDomański Cz.(1990), Testy statystyczne, PWE, Warszawa.
dc.referencesGnanadesikan R.(1977), Methods for statistical data analysis of multi variate observations, Wiley, New York.
dc.referencesHeaIy M.J.R.(1968), Multivariate normal plotting, “Appl. Statist.”, 17, 157-161.
dc.referencesHenze N.(2002), Invariant tests for multivariate normality: a critical review, “Statist. Papers”, 43, 467-506
dc.referencesHenze N., Zirкler, B.(1990), A class of invariant consistent tests for multivariate normality, “Comm. Statist. - Theory Methods”, 19, 3595-3618.
dc.referencesKozioI J.A.(1986), Assessing multivariate normality: a compendium, “Comm. Statist. - Theory Methods”, 15, 2763-2783.
dc.referencesKoziо1 J.A.(1989), A note on measures of multivariate kurtosis, “Biom. J.”, 15, 619-624.
dc.referencesKoziol J.A.(1993), Probability plots for assessing multivariate normality, “The Statistician”, 42, 161-174.
dc.referencesLooney S.W.(1995), How to use tests for univariate normality to assess multivariate normality, “Amer. Statist.”, 39, 75-79.
dc.referencesMalkovich J.F., Afifi A.A.(1973), On tests for multivariate normality, “J. Amer. Statist. Assoc.”, 68, 76-179.
dc.referencesMardia K.V.(1980), Tests of univariate and multivariate normality, [in:] Handbook of statistics, 1, cd. P. R. Krishnaiah, Amstersam: North Holland, 297-320.
dc.referencesMudholkar G.S., Srivastava D.K.(2002), The elusive and illusory multivariate normality, [in:] Advances on theoretical and methodological aspects of probability and statistics, cd. N. Balakrishnan, Taylor & Francis, New York, 289-301.
dc.referencesRao C.R.(1982), Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa.
dc.referencesRomeu J.L., Ozturk A.(1993), A comparative study of goodness-of-fit tests for multivariate normality, “J. Multivariate Anal.”, 43, 309-334.
dc.referencesRoy S.N.(1953), On a heuristic method of test construction and its use in multivariate analysis, “Ann. Math. Statist.”, 9, 1177-1187.
dc.referencesRoyston J.P. (1983), Some techniques for assessing multivariate normality based on the Shapiro-Wilk, W. “Appl. Statist.”, 32, 121-133.
dc.referencesShapiro S.S., Wilk М.В.( 1965), An analysis of variance test f r normality, “Biometrica”, 52, 5 9 1 -61 1.
dc.referencesWard P.J.(1988), Goodness-of-fit tests for multivariate normality, Ph.D. Thesis, University of Alabama.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record