Show simple item record

dc.contributor.authorŚwiderek, Maria
dc.date.accessioned2015-04-02T08:16:40Z
dc.date.available2015-04-02T08:16:40Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7655
dc.description.abstractThe objective of the paper is an assessment of the level and structure of financing the public health services in Poland; the main causes of deaths and relations between the health conditions within Poles and the level of financing public health care system. The aim of the article is indication main negative and positive issues of running the public health care system in Poland. The analysis is based on the last 5 years and refers to changes in Polish health care system which happened in 1999, when the public health services are started to be financed by a health insurance premium. The part of the premium reduces the income tax. The purpose of article is the test of answer the question: what kind of consequences in the level of financing and in health conditions have happened after changes which was carried into effect in 1999.pl_PL
dc.description.abstractCelem artykułu jest wskazanie głównych problemów funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce po reformie ubezpieczeniowej. Począwszy od roku 1999 świadczenia zdrowotne w Polsce są finansowane ze składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta opłacana jest przez pracownika i w części pomniejsza podatek dochodowy od osób fizycznych. Celem artykułu jest wskazanie przede wszystkim negatywnych aspektów wprowadzonych zmian. W artykule została dokonana analiza infrastruktury medycznej, wynagrodzeń służby zdrowia, czasu oczekiwania na usługę medyczną, szarej strefy w tym sektorze. Zwrócono również uwagę na finansowy aspekt funkcjonowania regionalnych organizacji powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;224
dc.subjectPublic Health Care Systempl_PL
dc.subjecthealth servicespl_PL
dc.subjectfinancial situation of National Health Fundpl_PL
dc.subjecthealth insurancepl_PL
dc.subjectpubliczna opieka zdrowotnapl_PL
dc.subjectświadczenia zdrowotnepl_PL
dc.subjectsytuacja finansowa NFZpl_PL
dc.subjectubezpieczenia zdrowotnepl_PL
dc.titleHealth Care in Poland - the Main Operational Issuepl_PL
dc.title.alternativeOpieka zdrowotna w Polsce - główne problemy funkcjonowaniapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[235]-254pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódźpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record