Show simple item record

dc.contributor.authorWiktorowicz, Justyna
dc.date.accessioned2015-04-02T06:33:37Z
dc.date.available2015-04-02T06:33:37Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7639
dc.description.abstractThe instrument of evaluation is being more and more valued, and the need to deploy it is perceivable in almost every field of activity. Evaluation should impose rational actions, therefore it has the same importance for the public sector as the market mechanism for the private sector. The visibly growing popularity of evaluation research results from modern tendencies of organization management (among others Total Quality Management, New Public Management), and in the context of the European Union from the increasing role of structural funds. This paper has a survey character and deals with problems of evaluation in the wide perspective. The essential aspect of study is the methodology conducting evaluation of structural fund. In this paper the peculiarities of using different methods during individual evaluation phases have taken into account and preliminarily assessed their usefulness. Author has done the review of literature, legislation and Polish and UE documentation, as well as evaluation reports with the aim of indicating tendency in the application of quantitative data in evaluation.pl_PL
dc.description.abstractEwaluacja staje się coraz bardziej doceniana, a potrzeba jej prowadzenia zauważana jest w niemal każdej dziedzinie działalności. Ewaluacja powinna wymuszać racjonalność działań, jest więc dla sektora publicznego tym, czym mechanizm rynkowy dla sektora prywatnego. Obecna rosnąca popularność badań ewaluacyjnych wynika ze współczesnych tendencji w zakresie zarządzania organizacjami (m.in. Total Ouality Management, New Public Management), a w kontekście Unii Europejskiej z wzrastającej roli funduszy strukturalnych. Niniejsza praca ma charakter przeglądowy i porusza problematykę ewaluacji w szerokim ujęciu. Kluczowy aspekt analizy stanowią zagadnienia metodologiczne związane z ewaluacją funduszy strukturalnych. Autorka dokonała przeglądu literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz dokumentacji polskiej i unijnej, a także raportów ewaluacyjnych w celu wskazania tendencji w zakresie aplikacji metod ilościowych w ewaluacji.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;223
dc.subjectevaluationpl_PL
dc.subjectstructural fundspl_PL
dc.subjectmethodology of the project evaluationpl_PL
dc.subjectewaluacjapl_PL
dc.subjectfundusze strukturalnepl_PL
dc.subjectmetodologia badań ewaluacyjnychpl_PL
dc.titleEvaluation of Structural Funds - Methodological Aspectspl_PL
dc.title.alternativeEwaluacja funduszy strukturalnych - aspekty metodologicznepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[149]-166pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodzpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record