Show simple item record

dc.contributor.authorBiałek, Jacek
dc.contributor.authorOleksiuk, Adam
dc.date.accessioned2015-04-02T06:32:45Z
dc.date.available2015-04-02T06:32:45Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7638
dc.description.abstractThe paper attempts to elaborate on the issue of the competitiveness of regions in the framework of the implementation of the Lisbon Strategy. It deals with theoretical aspects of the region's competitiveness, goals of the UE regional policy, as well as with the Lisbon Strategy and the actions planned in the UE budget for the 2007-2013 period. It depicts the most important goals of the cohesion policy in the period of 2007-2013, namely: faster economic growth and higher employment in all the EU regions. The paper also presents the fundamental assumptions of the National Development Strategy 2007-2015, which constitutes an attempt, on the part of Poland, at intensification, of activities envisaged in the Lisbon Strategy. In addition authors evaluate the impact of EU structural funds intervention on the sphere of research and development as well as of the information society.pl_PL
dc.description.abstractCelem tego opracowania jest przybliżenie problematyki konkurencyjności regionów w kontekście realizacji Strategii Lizbońskiej, w którym to zaprezentowane zostaną teoretyczne aspekty zjawiska konkurencyjności regionów, cele polityki regionalnej Unii Europejskiej, a także sama Strategia Lizbońska i planowane działania w ramach budżetu UE na lata 2007-2013. Zobrazowano najważniejsze cele polityki spójności na lata 2007-2013, którymi są: większy wzrost gospodarczy i zatrudnienie we wszystkich regionach Unii Europejskiej. Opracowanie prezentuje ponadto podstawowe założenia Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, dokumentu będącego polską odpowiedzią na potrzebę zintensyfikowania działań zawartych w SL, jak również wyniki, przeprowadzonego przez autorów, badania dotyczącego wpływu funduszy strukturalnych na realizację Strategii Lizbońskiej oraz na rozwój sfery B+R i społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Wyniki te ukazują, szczególnie w przypadku projektów "unijnych" w zakresie B+R oraz społeczeństwa informacyjnego niepokojąco - z punktu widzenia możliwości budowania GOW w Polsce - niewielki udział tych inwestycji w całości wartości projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;223
dc.subjectcompetitiveness of regionspl_PL
dc.subjectthe Lisbon Strategypl_PL
dc.subjectthe UE regional policypl_PL
dc.subjectgoals ol the cohesion policy in the period of 2007—2013pl_PL
dc.subjectthe National Development Strategy 2007-2015pl_PL
dc.subjectStrategia Lizbońskapl_PL
dc.subjectkonkurencyjność regionówpl_PL
dc.subjectpolityka regionalna UEpl_PL
dc.subjectcele polityki spójności na lata 2007-2013pl_PL
dc.subjectStrategia Rozwoju Kraju 2007-2015pl_PL
dc.titleCompetitiveness of the EU Regions as a Challenge for the Lisbon Strategy and for the Regional Policy in the Period 2007-2013 : Analysis of the Structural Founds' Impact in Selected Fields of Intervention (R&D and Information Society)pl_PL
dc.title.alternativeKonkurencyjność regionów Unii Europejskiej jako wyzwanie strategii lizbońskiej i polityki regionalnej na lata 2007-2013 : analiza wpływu funduszy strukturalnych w wybranych obszarach (sfera B+R i społeczeństwo informacyjne)pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[119]-147pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationMinistry of Regional Developmentpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record