Show simple item record

dc.contributor.authorПетровски (Piotrowski), Владислав (Władysław)
dc.date.accessioned2015-03-27T16:53:01Z
dc.date.available2015-03-27T16:53:01Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7515
dc.descriptionZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.description.abstractNajogólniej biorąc z rozpatrywanego punktu widzenia życie ludzkie składa się z trzech zasadniczych części, jakimi są: okres poprzedzający podjęcie pracy zawodowej, właściwa praca zawodowa i wiek emerytalny. Pierwszy i trzeci z omawianych okresów wykazują tendencję do zwiększania swojego stanu posiadania kosztem okresu pracy zawodowej. Także zresztą w latach aktywnej działalności występują tendencje do daleko idącego ograniczania czasu pracy. Istotnym czynnikiem jest ponadto wydłużenie się przeciętnego życia ludzkiego, co zmusza do zwiększenia środków koniecznych dla zabezpieczenia potrzeb ludzkich w okresie emerytalnym. Badania przeprowadzone na przykładzie przemysłu i całej uspołecznionej gospodarki polskiej wykazują m. in., źe czas pracy w ciągu życia ludzkiego uległ w ciągu 17 lat (1960-1961-1977) skróceniu ookoło jedną ósmą przy równoczesnym ogromnym wzroście nakładów na świadczenia emerytalne.pl_PL
dc.description.sponsorshipGenerally speaking from the analyzed view point man's life consists of three basic parts. There are: a period preceding under taking of professional work, proper professional work, and retiring age. The first and the third from the analyzed time periods show a tendency to increasing one's own possessions at the cost of the professional work period. Similarly also in the period of professional activity there appear tendencies towards far-reaching restriction of the work time. Moreover, lengthening of the average life span is an essential factor here forcing people to increase their means necessary to secure human needs in the retiring age. Studies conducted in the industry and the whole socialized sector of the Polish economy indicate e. g. that the work time during man's life was shortened by ca. one eighth over a period of 17 years (1960/1961-1977) with simultaneous huge increase in outlays on retirement benefits.pl_PL
dc.language.isootherpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;30
dc.titleЭкономические последствия изменений продолжительности работы по специальности в жизни человекаpl_PL
dc.title.alternativeEkonomiczne skutki zmiany czasu trwania pracy zawodowej w życiu człowiekapl_PL
dc.title.alternativeEconomic Consequences of Changes in Length of Professional Work Time in Man's Lifepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number89-106pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record