Recent Submissions

 • Intensyfikacja wyobraźni: o tożsamości osoby badacza i zawieszeniu bezwarunkowej obiektywności 

  Rapior, Waldemar (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, 2015)
  Ducha nauki tworzą takie wartości akademickie, jak bezstronność w myśleniu, reguły logiczne, tolerancja w sprawach naukowych. Śledząc trzy ścieżki etnograficzne – obserwując własne poczynienia badawcze, wskazuję, że o ...
 • Teorie pracujące. Pragmatyzm w ujęciu badaczy z grupy Chicago School Irregulars 

  Marciniak, Lukasz ORCID (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, 2015)
  Artykuł przybliża inicjatywę podjętą przez grupę amerykańskich badaczy na przełomie lat sześć- dziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku związaną z wypracowaniem praktycznych wniosków ze stosowania założeń pragmatyzmu w ...
 • Badacz jakościowy w świątyni liczb i pieniądza – wykorzystanie metod jakościowych w badaniu rynków finansowych 

  Pyfel, Łukasz (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, 2015)
  Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób metody jakościowe mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych. We wprowadzeniu krótko omówione zostały procesy wzrostu znaczenia ...
 • Anselm L. Strauss – pragmatyczne korzenie, pragmatyczne konsekwencje 

  Konecki, Krzysztof T. (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, 2015)
  W artykule zaprezentuję dokonania Anselma Straussa i kontekst filozoficzno-socjologiczny powstawania jego koncepcji socjologii. Przedstawię skrótowo jego biografię i rozwój naukowy, dorobek z zakresu psychologii społecznej, ...
 • Czy teoria ugruntowana wymaga ponownego odkrycia? Esej recenzyjny 

  Gorzko, Marek (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, 2015)
  Tekst zawiera omówienie książki Barry’ego Gibsona i Jana Hartmana Rediscovering Grounded Theory (2014) na tle dyskusji w obrębie metodologii teorii ugruntowanej. Szczególna uwaga poświęcona jest próbie rekonstrukcji ...
 • Badania jakościowe – pragmatyczne inspiracje 

  Konecki, Krzysztof T.; Gorzko, Marek (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, 2015)
  Wprowadzenie do zbioru artykułów, które łączy próba prześledzenia konsekwencji przyjmowania pragmatycznych założeń w praktyce badawczej lub ocena możliwości praktycznego zastosowania wyników badań jakościowych, zawiera ...