Now showing items 1-6 of 6

  • Anselm L. Strauss – pragmatyczne korzenie, pragmatyczne konsekwencje 

   Konecki, Krzysztof T. (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, 2015)
   W artykule zaprezentuję dokonania Anselma Straussa i kontekst filozoficzno-socjologiczny powstawania jego koncepcji socjologii. Przedstawię skrótowo jego biografię i rozwój naukowy, dorobek z zakresu psychologii społecznej, ...
  • Badacz jakościowy w świątyni liczb i pieniądza – wykorzystanie metod jakościowych w badaniu rynków finansowych 

   Pyfel, Łukasz (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, 2015)
   Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób metody jakościowe mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych. We wprowadzeniu krótko omówione zostały procesy wzrostu znaczenia ...
  • Badania jakościowe – pragmatyczne inspiracje 

   Konecki, Krzysztof T.; Gorzko, Marek (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, 2015)
   Wprowadzenie do zbioru artykułów, które łączy próba prześledzenia konsekwencji przyjmowania pragmatycznych założeń w praktyce badawczej lub ocena możliwości praktycznego zastosowania wyników badań jakościowych, zawiera ...
  • Czy teoria ugruntowana wymaga ponownego odkrycia? Esej recenzyjny 

   Gorzko, Marek (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, 2015)
   Tekst zawiera omówienie książki Barry’ego Gibsona i Jana Hartmana Rediscovering Grounded Theory (2014) na tle dyskusji w obrębie metodologii teorii ugruntowanej. Szczególna uwaga poświęcona jest próbie rekonstrukcji ...
  • Intensyfikacja wyobraźni: o tożsamości osoby badacza i zawieszeniu bezwarunkowej obiektywności 

   Rapior, Waldemar (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, 2015)
   Ducha nauki tworzą takie wartości akademickie, jak bezstronność w myśleniu, reguły logiczne, tolerancja w sprawach naukowych. Śledząc trzy ścieżki etnograficzne – obserwując własne poczynienia badawcze, wskazuję, że o ...
  • Teorie pracujące. Pragmatyzm w ujęciu badaczy z grupy Chicago School Irregulars 

   Marciniak, Lukasz ORCID (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, 2015)
   Artykuł przybliża inicjatywę podjętą przez grupę amerykańskich badaczy na przełomie lat sześć- dziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku związaną z wypracowaniem praktycznych wniosków ze stosowania założeń pragmatyzmu w ...