Show simple item record

dc.contributor.authorWiśniewska-Kin, Monika
dc.date.accessioned2015-03-26T11:47:53Z
dc.date.available2015-03-26T11:47:53Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1233-7609
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7507
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMałopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli;pl_PL
dc.publisherKuratorium Oświaty w Krakowie;pl_PL
dc.publisherOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowiepl_PL
dc.relation.ispartofseriesHejnał Oświatowy;4/82 / 2009
dc.titleRozwijanie dziecięcych sposobów rozumienia pojęć. Kiedy „rzeczywistość krzyczy”, czyli o problemach uczniowskiego rozumienia tekstówpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number2-6
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBancroft D.: Categorization, concepts and reasoning. W: Children’s cognitive and language development, V. Lee, P. Gupta. Oxford 2002.pl_PL
dc.referencesBartmiński J.: Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji słowa. W: Konotacja, red. J. Bartmiński. Lublin 1988.pl_PL
dc.referencesBartmiński J.: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. W: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, red. M. Basaj i D. Rytel, t. III. Wrocław 1995.pl_PL
dc.referencesBartrniński J., Tokarski R.: Definicja semantyczna: czego i dla kogo? W: O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński. Lublin 1993.pl_PL
dc.referencesDonaldson M.: Myślenie dzieci. Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesKlus-Stańska D.: Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn 2000.pl_PL
dc.referencesKognitywistyka. Problemy i perspektywy, red. H. Kardela, Z. Muszyński, M. Rajewski. Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesKognitywne podstawy języka i językoznawstwa, red. E. Tabakowska. Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesLindberg M. A.: Is knowledge Base Development a Necessary and Sufficient Condition for Memory Development? „Journal of Experimental Child Psychology” 1980, 30.pl_PL
dc.referencesMaćkiewicz J.: Kategoryzacja a językowy obraz świata. W: Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński. Lublin 1990, s. 52.pl_PL
dc.referencesMyszkowska-Litwa M.: Wychowanie intelektualne w teorii dydaktycznej i praktyce edukacyjnej. Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesNowakowska-Kempna I.: Aproksymacja semantycznego continuum. W: Język a kultura, t. 12. Wrocław 1992, s. 128.pl_PL
dc.referencesPalka S.: Aktualne tendencje w teorii i praktyce kształcenia szkolnego, „Hejnał Oświatowy” 2001, nr 2.pl_PL
dc.referencesPalka S.: Dydaktyczne kreowanie „edukacji jutra”. W: Edukacja Jutra. VI Tatrzańskie Seminarium Naukowe, red. K. Denek, T. M. Zimny. Częstochowa 2000.pl_PL
dc.referencesPalka S.: Nauki pedagogiczne a edukacja jutra. W: Edukacja Jutra. V Tatrzańskie Seminarium Naukowe, red. K. Denek, T. M. Zimny. Częstochowa 1999.pl_PL
dc.referencesPalka S.: Wychowanie w procesie kształcenia. W: Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole, red. T. Koszczyc, M. Lewandowski, W. Starościak. Wrocław 2004.pl_PL
dc.referencesPedagogika, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, t. 1. Warszawa: PWN 2003.pl_PL
dc.referencesPodstawy gramatyki kognitywnej, red. H. Kardela. Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesPogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych, red. St. Palka. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004.pl_PL
dc.referencesPsychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy, red. B. Bokus, G. W. Shugar. Gdańsk 2007.pl_PL
dc.referencesTokarski R.: Słownictwo jako interpretacja świata. W: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, red. J. Bartmiński. Wrocław 1993.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record