Show simple item record

dc.contributor.authorKanwiszerowa, Małgorzata
dc.contributor.authorWalenta, Krzysztof
dc.date.accessioned2015-03-23T13:55:20Z
dc.date.available2015-03-23T13:55:20Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0208-6034
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7394
dc.description.abstractBadania wykopaliskowe podjęte przez Katedrą Archeologii UŁ w 1975 r. w Leśnie poprzedzone były przypadkowym odkryciem importowanych naczyń. Właśnie w pobliżu tego odkrycia już w czasie systematycznych badań odsłonięto wieniec kamienny, w centrum którego znajdował sią grób szkieletowy. Jama grobowa wyróżniała sią dużymi rozmiarami (400 x 200 cm). Zwłoki złożone w trumnie wykonanej z kłody drewnianej zalegały nä głąbokości 130 cm od powierzchni. Wyposażenie grobowe składało sią z brązowego kociołka, 2 szklanych pucharków, złotego wisiorka gruszkowatego, złotej klamerki esowatej, 2 srebrnych bransolet żmijowatych, 4 srebrnych zapinek, 2 brązowych zapinek, kolii paciorków bursztynowych (14 szt.) i szklanych (9 szt.), brązowego okucia pasa, drewnianej skrzyneczki, z której zachowały sią fragmenty organiczne oraz brązowe okucia zamka, sprążyna zamka i brązowy klucz. Wewnątrz skrzyneczki znajdowały sią: gliniane naczynie jeżowate, paciorek bursztynowy i gliniany prząślik. Ponadto odkryto zakończenia wałeczków do upinania włosów wykonane ze szklanych paciorków osadzonych na brązowych tulejkach. Znaczna część zabytków znajdowała sią w otoczeniu szczątków organicznych, które w czasie eksploracji zabezpieczano płynną parafiną i przekazano w nienaruszonym stanie do pracowni konserwacji zabytków Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Dzięki temu uzyskano bardzo cenne materiały i zabytki do dalszych analiz i badań. Najwięcej szczątków organicznych zachowało się wokół brązowego kociołka. Odkryto tam fragmenty drewna pochodzące z kłody, duże fragmenty licznych tkanin, skórę, futra, kosmyki włosów, grudki mchu oraz larwy owadów. W czasie prac laboratoryjnych wykonano rentgenogramy, analizy spektralne, analizy technologiczne tkanin. Ponadto wykonano analizy botaniczne drewna i mę hu. Analiza chronologiczna zabytków pozwala datować cały zespół na fazę B-2/ /C-l okresu rzymskiego. Importowane naczynia posiadają niewątpliwy związek z tzw. falą duńską napływu importów rzymskich na Pomorze, datowaną na ostatnie ćwierćwiecze II w. n.e. Omawiany grób należy do tzw. grobów książęcych, w których należy upatrywać pochówków lokalnej starszyzny plemiennej.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isodepl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Archaelogica;9
dc.titleDas Fürstengrab Nr. 1 aus Leśno in Pomnerellenpl_PL
dc.title.alternativeGrób książęcy nr 1 w Leśnie na Pomorzupl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number31-73pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Archeologii, Uniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record