Show simple item record

dc.contributor.authorDoroźyńska, Agnieszka
dc.date.accessioned2015-03-20T08:49:05Z
dc.date.available2015-03-20T08:49:05Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7373
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest przedstawienie polityki proeksportowej w świetle koncepcji zagranicznej polityki ekonomicznej, a także ocena jej efektywności z teoretycznego i empirycznego punktu widzenia.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;230
dc.titleThe Place and Role o f Export-promoting Policy in the Concepts of Foreign Economic Policypl_PL
dc.title.alternativeMiejsce polityki proeksportowej w koncepcjach zagranicznej polityki ekonomicznejpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number3-47pl_PL
dc.referencesEconomic Growth in the 1990s. Learning from a Decade of Reform, (2005), World Bank, p.63.
dc.referencesPangsy-Kania S. (2005), Polityka proeksportowa wobec wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, [in] Problemy regionalne i globalne w gospodarce światowej, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Akademia Ekonomiczna im. Oscara Langego we Wrocławiu, tom 2, s. 69, Wrocław.
dc.referencesBożyk P. (2004), Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, PWE, Warszawa, s. 11-12.
dc.referencesMisala J. (2003), Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa.
dc.referencesHoekman B., Kostecki M.M. (2002), Ekonomia światowego sytemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, Wrocław.
dc.referencesRymarczyk J. (1996), Protekcjonistyczne i liberalne tendencje w polityce handlowej Wspólnoty Europejskiej, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
dc.referencesBijak-Kaszuba M. (2003), Regionalna liberalizacja handlu międzynarodowego a zmiany strukturalne zagranicznych obrotów towarowych kraju uczestniczącego (na przykładzie Polski), Wydawnictwo UŁ, Łódź.
dc.referencesBhagwati J. (2003), Wolny handel dziś. Ekonomiczne idee na Nowe Millenium- Free Trade Today, CeDeWu.
dc.referencesKrugman P.R., Obstfeld M. (1993), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, tł. i adap. S. Ładyga, tom 1, PWN, Warszawa.
dc.referencesŚwierkocki J. (2004), Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE, Warszawa.
dc.referencesBudnikowski A. (2003), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
dc.referencesCorden W. M. (1975), The Costs and Consequences of Protection: A Survey of Empirical Work, [in:] International Trade and Finance , ed. P.B. Kenen, Cambridge University Press.
dc.referencesPanagariya A. (2000), Evaluating the Case for Export Subsidies,“The World Bank Development Research Group Trade”.
dc.referencesZielińska-Głębocka A. (1997), Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej, UG, Gdańsk.
dc.referencesRynarzewski T. (2001), Teoretyczne aspekty polityki handlu międzynarodowego, [in:] Teoretyczne i empiryczne aspekty współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych, red. P. Rynarzewski, Zeszyty Naukowe nr 8, s. 72-73, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
dc.referencesWziątek–Kubiak A. (2000), Instrumenty wspierania eksportu. Kredyty i ubezpieczenia, PWN, Warszawa.
dc.referencesBrander J., Spender B. (1985), Export Subsidies and International Market Share Rivalry,“Journal of International Economics”, no 18.
dc.referencesKrugman T. (1987), Strategic trade Policy and the new International Economics, MIT Press, Cambridge.
dc.referencesEaton J., Grossman G. (1986), Optimal Trade Policy and Industrial Under Oligopoly,”Quarterly Journal of Economics”, vol. 101.
dc.referencesBednarczyk T.H. (2004), Miejsce i rola polityki proeksportowej w warunkach liberalizacji handlu międzynarodowego, [in:] Jaka polityka gospodarcza dla Polski, tom 2, red. U. Płowiec, Bellona, Warszawa.
dc.referencesRosati D. (1990), Polityka proeksportowa, PWE, Warszawa.
dc.referencesDomiter M.( 2003), Miejsce eksportu w teorii i polityce handlowej, [in:] Procesy integracyjne w gospodarce światowej. Polska w Unii Europejskiej.
dc.referencesHavrylyshyn O., Rosati D. (1990), Polityka rozwoju handlu zagranicznego w Polsce, IKiCHZ, Warszawa.
dc.referencesRosati D. (1998), Polska droga do rynku, PWE, Warszawa.
dc.referencesBhagwati J. N.(1988), Export- Promoting Trade Strategy. Issues and Evidence,“Research Observer”, vol. 3, no 1, p. 32.
dc.referencesKrueger A.O. (1978), Liberalization Attempts and Consequences, [in:] Foreign Trade Regimes and Economic Development, “ National Bureau of Economic Research”, vol. X.
dc.referencesOcampo J. A. (1986), New Developments in Trade Theory and LDCs,“Journal of Developing Economies”, vol. 22, no 1.
dc.referencesRhee Y. W. (1984), A Framework for Export Policy and Administration: Lessons from the East Asian Experience,“World Bank Industry and Financial Series, vol. 10.
dc.referencesFitzgerald B., Monson T. (1989), Preferential Credit and Insurance as Means to Promote Exports,“World Bank Research Observer”, vol. 4, no 1.
dc.referencesRivera-Batiz L.A., Oliva M.A. (2004), International Trade. Theory, Strategies, and Evidence, Oxford University Press, Oxford.
dc.referencesMichałek J. (2002), Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, PWN, Warszawa.
dc.referencesSołdaczuk J, Kamecki Z., Bożyk P. (1987), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka, PWE, Warszawa.
dc.referencesBrander A., Spencer B.J.( 1984), Export Subsidies and International Market Share Rivalry, NBER Working Paper Series, no 1464.
dc.referencesBagwell K., Staiger R.W. (1989), The Role of Export Subsidies when Product Quality Is Unknown, “Journal of International Economics”, no 27, p. 69-70, 87.
dc.referencesMazumdar J.(1999), Export Subsidies, Balance of Payments and Growth-The case for export promotion policies, Department of Economics Emory University Atlanta, USA.
dc.referencesFennstra R., Trade Policy with Several Goods and “ Market Linkages”,“Journal of International Economics”, no 20, p. 249-267.
dc.referencesItoh M., Kiyono K. (1987), Welfare-Enhancing Export Subsidies, “Journal of Political Economy”, vol. 95, no 11, p. 115-133.
dc.referencesGreenway D., Reed G. (1988), Empirical Evidence on Trade Orientation and Economic Performance in Developing Countries, [in:] Export Promotion strategies. Theory and Evidence from Developing Countries, Harvester Wheatsheat, London.
dc.referencesWysokińska Z., Witkowska J. (1998), Tendencje popytu na wybranych rynkach zagranicznych. Szanse eksportowe polskich przedsiębiorstw jako warunek restrukturyzacji regionalnej, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesMichaely M. (1976), Exports and Growth. An Empirical Investigation, “ Journal of Development Economics”.
dc.referencesSrinivasan T.N. (2002), Trade, Development, and Growth, Yale University Economy Growth Center, Yale.
dc.referencesWachowska M. (1999), Bodźce eksportowe w polityce państwa w dobie liberalizacji handle, [in:] Problemy globalizacji, regionalizacji I transformacji dekady lat dziewięćdziesiątych, red. L. Olszewski, UW, Wrocław.
dc.referencesBednarczyk T.H. (2001), Miejsce i rola polityki proeksportowej w warunkach liberalizacji handlu międzynarodowego, [in:] Jaka polityka gospodarcza dla Polski, t.2, red. U. Płowiec, Bellona, Warszawa.
dc.referencesPerczyński M. (1995), Rola państwa i rynku w rozwoju gospodarczym, „Gospodarka Narodowa”, nr 4.
dc.referencesCiamaga L. (1997)., Zagraniczna polityka gospodarcza Polski w teorii i praktyce dostosowań do Unii Europejskiej, SGH, Elipsa, Warszawa.
dc.referencesHübner D. (1992), Strategia rozwoju przez eksport: Czy wystarczy niewidzialna ręka rynku, IRiSS, nr 9, s.5-7.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record