Show simple item record

dc.contributor.authorGładysz, Ryszard
dc.date.accessioned2015-03-10T14:07:45Z
dc.date.available2015-03-10T14:07:45Z
dc.date.issued1983
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7209
dc.description.abstractThe natural conditions within the food zone of Łódź urban administrative province are rather unfavourable for intensive agricultural production. The restricting elements include, first of all, the Iow precipitation sum especially at the time of intensive growth of plants, and too high share of soils with low bonitation classes poorly equipped with nutritive components and subject to overdrying. This accounts for a relatively big intensification of rye-and-potato crops giving on the average lower yields than the national average. This is best noticeable in southem regions of the zone. The northern part of the food zone has the most favourable index of agricultural effectiveness. That is due to, a suitable character of the land sculpture (mainly plains or small elevations) and soils of wheat complexes appearing here. Despite relatively low indexes, the natural conditions in the examined area do not reistrict develapment of crops production. At present they are utilized to an average degree. It is possible to expand largely the intensive crops cultivation area through better development of land reclamation and fertilization. The biggest reserves of growth of crops production exist in the northern and central parts of the food zone, and especially on soils of the very good rye complex and good wheat copliex.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;28
dc.titlePrzyrodnicze podstawypl_PL
dc.title.alternativeNatural Base for Development of Agricultural Productionpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number27-45pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Polityki Regionalnej, Zakład Gospodarki Przestrzennejpl_PL
dc.referencesBorowiec S., Agroekologia, Szczecin 1970.pl_PL
dc.referencesDubaniewicz H. i in., Klimat województwa łódzkiego, „Acta Geographica Lodziensia" 1974, nr 34.pl_PL
dc.referencesGładysz R., Wielkość opadów atmosferycznych a potrzeby gospodarki rolnej (na przykładzie środkowej części woj. piotrkowskiego), „Studia Regionalne" 1977, t. 1.pl_PL
dc.referencesGórskiT., Koter M., Bonitacja klimatu Polski, mapa 1 : 1 000 000, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesGumiński R, Próba wydzielania dzielnic rolnlczo-klimatycznych w Polsce, „Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny," 1948, z. 1.pl_PL
dc.referencesHohendorfer F., Nadmiary i niedobory opadów w Polsce, „Gospodarka Wodna" 1948, z. 10.pl_PL
dc.referencesHahendorfer F., Klimat Kujaw i przyległej części pradollny Wisły w świetle potrzeb rolnictwa, „Podstawy Wiedzy Rolniczej" 1952, z. 1.pl_PL
dc.referencesJastrzębski M., Rolnicza przydatność gleb Polski. Województwo łódzkie, Puławy 1971.pl_PL
dc.referencesKołatek J., Ekologiczne warunki rozwoju rolnictwa województw środkowej Polski, "Studia Regionalne" 1978, t. 2,pl_PL
dc.referencesKondracki J„ Fizycznogeograficzna regionalizacja Polski i krajów sąsiednich w układzie dziesiętnym, „Prace Geograficzne IG PAN" 1968 , 69.pl_PL
dc.referencesOlszewski T., Regiony rolnicze północnego obszaru województwa łódzkiego, „Acta Geographica Lodziensia" 1962, n r 15.pl_PL
dc.referencesWitek T., Koter M., Mapa glebowo-rolnicza Polski. 1 : 1 000 000, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesWitek T. i in ., Rolnicza przestrzeń produkcyjna w liczbach, Puławy 1974.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record