Show simple item record

dc.contributor.authorBernacka-Baranowa, Janina
dc.date.accessioned2015-03-10T12:29:55Z
dc.date.available2015-03-10T12:29:55Z
dc.date.issued1983
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7187
dc.description.abstractEach settlement unit creates a round it a zone on which it exerts an influence, and which is called the key region. The primary ties between the town and the region are reflected in flows of population, goods, and information, while the secondary ties are expressed in the changing structure and appearance of the surrounding area. The zone of Łódź influence has been determined according to the followtng formula. It encompasses the area of administrative provinces of Łódź, Sieradz, Piotrków, and certain administrative districts in provinces of Kalisz, Konin, Włocławek, Płock and Skierniewice. It the present natural, and socio-economic conditions of Central Poland the key region of the administrative urban province of Łódź may be treated as its food zone, which was confirmed by theoretical and empirical studies.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;28
dc.titleDelimitacja strefy żywicielskiej woj. miejskiego łódzkiegopl_PL
dc.title.alternativeDelimitation of Food Zone in Łódź Urban Administrative Provincepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number14-25pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Polityki Regionalnej, Zakład Gospodarki Przestrzennejpl_PL
dc.referencesBernacka J., Migracje ze wsi do miast w województwie łódzkim, „Zeszyty Naukowe UŁ" 1972, S. III, z. 33.pl_PL
dc.referencesBernacka-Baranowa J., „ Powiązania przestrzenne Łodzi z zapleczem w świetle przepływów towarowych na przykładzie surowca i produktów gotowych przemysłu mięsnego, Łódź 1977 (maszynopis w Instytucie Geografii UŁ).pl_PL
dc.referencesBernacka-Baranowa J., Strefa żywicielska województwa miejskiego łódzkiego, „Przegląd Społeczno-Ekonomiczny M. Łodzi" 1980, nr 7.pl_PL
dc.referencesChabot G., Beaujeu-Garnier J., Zarys geografii miast, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., Analiza przepływów towarowych w układzie międzywojewódzkim, „Studia KPZK" 1961, t. 1.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, „Studia KPZK" 1966, t. 14.pl_PL
dc.referencesDomański R., Kształtowanie otwartych regionów ekonomicznych, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., Rola wielkich miast w struktur ze regionalnej powiązań przestrzennych w Polsce, „Biuletyn KPZK" 1970, z. 58.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., Rozwój demograliczny aglomeracji miejskich w ostatnim stuleciu, „Przegląd Geograficzny" 1978, t. 50, z. 2.pl_PL
dc.referencesKuciński K., Rakowski W., Specyfikacja ruchów migracyjnych na obszarze interferencji stref wpływów Warszawy i Łodzi, „Czasopismo Geograficzne" 1976, z. 1.pl_PL
dc.referencesMcCarty H. H. , Lindebrg J. B., Wprowadzenie do geografii ekonomicznej, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesMortimer-Szymczak H., Uwagi w sprawie dojazdów do pracy, „Łódzkie Czasopismo Gospodarcze" 1961, nr 9.pl_PL
dc.referencesNiepsuj A., Płaza K., Tomczyk E., Zasięg oddziaływania Uniwersytetu Łódzkiego w świetle danych o pochodzeniu terytorialnym studentów i kandydatów na studia, „Studia Regionalne" 1976, z. 1.pl_PL
dc.referencesRychłowski B., Regionalizacja ekonomiczna, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesWróbel A., Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografii, Warszawa 1965.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record