Now showing items 7-9 of 9

  • Zapotrzebowanie na żywność oraz bilans żywnościowy w strefie żywicielskiej woj. miejskiego łódzkiego 

   Bernacka-Baranowa, Janina; Kołatek, Nina (Uniwersytet Łódzki, 1983)
   The article begins with a short description of nourishment norms and trends in real food consumption in Poland followed by definition of demand for food in the food zone of Łódź administrative province baing besed on ...
  • Zasoby paszowe i produkcja zwierzęca 

   Rouba, Helena (Uniwersytet Łódzki, 1983)
   The article discusses the present sta e in the animal production within the food zone of th e urban administrative province of Łódź against the background of fodder supplies. There is also outlined the concept of development ...
  • Zatrudnienie w rolnictwie jako czynnik jego rozwoju 

   Bernacka-Baranowa, Janina; Kołatek, Nina (Uniwersytet Łódzki, 1983)
   A basic trend in demographic changes occuring in administrative provinces of Central Poland is reduction in the number of agricultural population. In as much as in 1950 the sh a re of population making its livelihood ...