Show simple item record

dc.contributor.authorChęć, Jolanta
dc.date.accessioned2015-03-09T06:37:24Z
dc.date.available2015-03-09T06:37:24Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7098
dc.description.abstractDevelopment of E-commerce requires an appropriate telecommunications infrastructure. Small and intermediate enterprises needs within the scope of modern network services and problems connected with their realization were presented in the paper. Different solutions of access networks used for enterprise connection with "external world" (public stationary and mobile networks) were analysed. Conception of next generation telecommunications network (NGN) was discussed.pl_PL
dc.description.abstractRozwój e-gospodarki wymaga odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej. W artykule przedstawione zostały potrzeby małych i średnich firm w zakresie nowoczesnych usług sieciowych oraz problemy związane z ich realizacją. Przeanalizowane zostały różne rozwiązania sieci dostępowych zastosowanych dla połączenia firmy ze światem zewnętrznym (sieci publiczne stacjonarne i komórkowe). Omówiona została koncepcja sieci telekomunikacyjnej nowej generacji (NGN).pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;167
dc.titleInfrastruktura telekomunikacyjna dla e-gospodarki w małych i średnich firmachpl_PL
dc.title.alternativeTelecommunicationsInfrastructure for E-economy in Small and Medium-sized Enterprisespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[249]-267pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Łączności, Gdańskpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record