Show simple item record

dc.contributor.authorDomański, Czesław
dc.contributor.authorBiałek, Jacek
dc.contributor.authorBolonek-Lasoń, Katarzyna
dc.contributor.authorMikulec, Artur
dc.date.accessioned2015-03-04T12:26:02Z
dc.date.available2015-03-04T12:26:02Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7024
dc.description.abstractIn the paper we present the statistical methods for evaluation of the teaching process. We use several, well known preference aggregation methods, in particular Dodgson ranking and cluster analysis. Our research is based on subjective, international rankings which had been published by Shanghai Jiao Tong University and The Times. In the major part of our research we use the first one, Academic Ranking of World Universities. The second ranking, The QS World Universities coming from The Times, is a supplement of the analysis. In this work we discuss a rank of Polish universities changing in time.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;227
dc.titleAnaliza jakości kształcenia na podstawie międzynarodowych rankingów szkół wyższychpl_PL
dc.title.alternativeThe Analysis of the Evaluation of the Teaching Process Based on the International Rankings of Universitiespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number45-62pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Metod Statystycznych, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAcademic Ranking of World Universities, http://ed.sjtu.edu.cn/en/index.htm.
dc.referencesBury H., Wagner D.,(2006), Wyznaczanie oceny grupowej przy użyciu metody Dodgsona. Wady i zalety, Modelowanie Preferencji a Ryzyko ’06, Katowice.
dc.referencesDomański Cz., Bialek J., Mikulec A., Misztal M.(2008), Analiza jakości kształcenia na podstawie ogólnopolskich rankingów szkół wyższych, [w:] Domański Cz., Suchecka J.(red.), Metody ilościowe w społeczeństwie informacyjnym, Folia Oeconomica, Acta Universitatis Lodziensis, Nr 217, Łódź.
dc.referencesGatnar E., Walesiak M.(2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE im. O. Langego, Wrocław.
dc.referencesRatliff T.(2001), A Comparison of Dodgson's Method and Kemeny’s Rule, Social Choice and Welfare, 18.
dc.referencesThe QS World Universities Ranking, http://www.topuniversities.com.
dc.referencesWalesiak M. (2006), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo AE im. O. Langego, Wrocław.
dc.referencesWalesiak M., Dudek A.,The ClusterSim Package, version 0.36-3 (08-01-2009), cran.rproject. org/web/packages/clusterSim/clusterSim.pdf.
dc.referencesWishart D.(2006), ClustanGraphics Primer. A Guide to Cluster Analysis, (4th edition), Clustan Ltd, Edinburgh.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record