Show simple item record

dc.contributor.authorRatajska, Krystyna
dc.date.accessioned2015-03-04T07:19:44Z
dc.date.available2015-03-04T07:19:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-83-7969-509-6
dc.identifier.issn2299-7458
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7019
dc.description.abstractThe text is devoted to Tuwim’s fascination with the music of Chopin, especially his Scherzo in B flat minor. It is closely associated with musical the poet’s musical ex - periences in the House Concert in Łódź. The text is also an attempt to interpret the translation of music into poetry made in the poem “Scherzo”.pl_PL
dc.description.abstractTematem tekstu jest fascynacja muzyką Chopina,szczególnie scherzem-b-moll.Wiąże się ona ściśle z wtajemniczeniami muzycznymi przeżywanymi w Domu Koncertowym w Łodzi. Tekst jest także próbą interpretacji przekładu muzyki na poezję dokonanym w wierszu "Scherzo"pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez katedry literaturoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectDom Koncertowy wŁodzipl_PL
dc.subjectChopin-scherzo-b-mollpl_PL
dc.subjectpoezja i muzykapl_PL
dc.subjectHouse Concert in Łódźpl_PL
dc.subjectChopin’sScherzo in B flat minorpl_PL
dc.subjectpoetry and musicpl_PL
dc.titleJulian Tuwim – bywalec Domu Koncertowego w Łodzi. W kręgu fascynacji Scherzem b-moll Fryderyka Chopinapl_PL
dc.title.alternativeJulian Tuwim – regular at the Concert House in Łódź. Fascination with Scherzo in B flat minor by Frederic Chopinpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number95-104
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmupl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKrystyna Ratajska – prof. dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się kulturą i recepcją literatury romantycznej; poeta- mi dwudziestolecia międzywojennego, szczególnie Julianem Tuwimem i Janem Lechoniem. Zainteresowania naukowe bliskie łodzianom zaowo- cowały publikacjami książkowymi: Kraj młodości szczęśliwy. Śladami Juliana Tuwima po Łodzi i Inowłodzu (2002, 2006); O mariażu bukieciarstwa z poezją. Do źródeł «Kwiatów polskich Juliana Tuwima» (2007).pl_PL
dc.referencesJ. Tuwim, Juwenilia, t. 1, oprac. T. Januszewski, A. Bałakier, Warszawa 1990pl_PL
dc.referencesJ. Tuwim, Wybór dzieł. Poezje, opr. T. Januszewski, Wrocław 2004pl_PL
dc.referencesJulian Tuwim. Biografia. Twórczość. Recepcja red. K. Ratajska, T. Cieślak, Łódź 2007pl_PL
dc.referencesA. Kuligowska-Korzeniewska w artykule Roch Pekiński w „Różowym Słoniu”, [w:] Julian Tuwim. Biografia. Twórczość. Recepcja red. K. Ratajska, T. Cie- ślak, Łódź 2007pl_PL
dc.referencesP. Matywiecki, Twarz Tuwima, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesB. Pellowska-Chudobińska, Łódzkie koncerty Artura Rubinsteina, Łódź 2011pl_PL
dc.referencesA. Pellowski, Kultura muzyczna w Łodzi do roku 1918, Łódź 1994pl_PL
dc.referencesK. Ratajska, O mariażu bukieciarstwa z poezją. Do źródeł Kwiatów polskich Juliana Tuwima, Łódź 2007pl_PL
dc.referencesW. Salwa, Moje wspomnienia 1892–1912, Łódź 1912pl_PL
dc.referencesTam zostałem. Wspomnienia młodości, oprac. T. Januszewski, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesM. Tomaszewski, Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, Poznań 1998pl_PL
dc.referencesI. Tuwim, Łódzkie pory roku, Warszawa 1979pl_PL
dc.referencesR. Wierzbowski, Łódzkie realia „Kwiatów polskich”. Rekonesans, [w:] Literatura i język Łodzi, red. A. Szram, J. Weinberg, M. Kucner, Łódź 1978.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkrystyna.waga@wp.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record