Show simple item record

dc.contributor.authorRdzany, Zbigniew
dc.date.accessioned2015-02-24T10:28:02Z
dc.date.available2015-02-24T10:28:02Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationRdzany Z. 2008. Procesy ekstremalne w zapisie osadów i form warciańskich regionu łódzkiego. Landform Analysis, 8: 65–68pl_PL
dc.identifier.issn1429-799X
dc.identifier.other2081-5980
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6863
dc.description.abstractW regionie łódzkim w osadach i formach zlodowacenia warty przeanalizowano ślady zdarzeń ekstremalnych celem określenia ich roli w morfogenezie glacjalnej. Zapis ten, niezwykle różnorodny genetycznie i strukturalnie, powstawał sporadycznie w różnych okresach rozwoju i zaniku lądolodu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherStowarzyszenie Geomorfologów Polskichpl_PL
dc.relation.ispartofseriesLandform Analysis;Vol. 8
dc.subjectlądolód warty w regionie łódzkimpl_PL
dc.subjectstruktury deformacyjnepl_PL
dc.subjecterozja glacjalnapl_PL
dc.subjectstruktury glacitektonicznepl_PL
dc.subjectprocesy ekstremalnepl_PL
dc.titleProcesy ekstremalne w zapisie osadów i form warciańskich regionu łódzkiegopl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number65–68pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Zakład Geomorfologiipl_PL
dc.referencesBaraniecka M.D. 1971. Dorzecze Widawki na tle obszarumarginalnego stadiałumazowiecko-podla - skiego (Warty) w Polsce. Biul. Inst. Geol., 254: 11–36.pl_PL
dc.referencesBaraniecka M.D. 1975. Zależność wykształcenia osadów czwartorzędowych od struktur i dynamiki podłoża w środkowej części NiżuPolskiego. Biul. IG, 288,Zbadań czwartorzęduw Polsce, 16: 5–97.pl_PL
dc.referencesGoździk J., van Loon A.J. 2007. The origin of a giant downward directed clastic dyke in a kame (Bełchatów mine, central Poland). Sedimentary Geology, 193, 71–79.pl_PL
dc.referencesJaksa Z., Rdzany Z. 2002. Sedymentologiczny zapis dynamiki deglacjacji Wysoczyzny Rawskiej na przykładzie WałuRylska. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia XXXII – Nauki Matematyczno- Przyrodnicze, Toruń, 109: 169–181.pl_PL
dc.referencesKlajnert Z. 1978. Zanik lodowca warciańskiego na Wysoczyźnie Skierniewickiej i jej północnym przedpolu. Acta Geogr. Lodz., 38: 1–149.pl_PL
dc.referencesKlajnert Z., Rdzany Z. 1989. Glacifluwialna geneza wysokich poziomów terasowych w dolinie górnej Rawki między Kochanowem a Rawą Mazowiecką. Acta Geogr. Lodz., 59: 21–39.pl_PL
dc.referencesKlatkowa H. 1972. Paleogeografia Wyżyny Łódzkiej i obszarów sąsiednich podczas zlodowacenia warciańskiego. Acta Geogr. Lodz., 28: 1–220.pl_PL
dc.referencesKlatkowa H. 1996. Elementy glacitektoniczne w budowie geologicznej i rzeźbie podłódzkiej części środkowej Polski. Acta Geogr. Lodz., 72: 7–103.pl_PL
dc.referencesMörner N.-A. 2005. An interpretation and catalogue of paleoseismicity in Sweden. Tectonophysics, 408: 265–307.pl_PL
dc.referencesRdzany Z. 1997. Kształtowanie rzeźby terenumiędzy górną Rawką a Pilicą w czasie zanikulądolodu warciańskiego. Acta Geogr. Lodz., 73: 1–146.pl_PL
dc.referencesTurkowska K. 2006. Geomorfologia regionu łódzkiego. Wydawnictwo UniwersytetuŁódzkiego, Łódz, s. 1–238.pl_PL
dc.contributor.authorEmaile-mail: zrdzany@geo.uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record