Show simple item record

dc.contributor.authorSzczukocka, Agata
dc.date.accessioned2015-02-17T13:01:48Z
dc.date.available2015-02-17T13:01:48Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6732
dc.description.abstractMethods used in credit risk management may be divided into two categories, those dealing with one loan and those dealing with credit portfolio. The first one is more thoroughly investigated in literature. Methods of assessing portfolio risk include the segmentation method as well as portfolio diversification. Single loan agreement is more and more often assessed with the use of discrimination analysis, probit and logit models as well as models based on decision trees, nearest neighbourhood and neural networks. The paper is an attempt of reviewing of what has been done in the subject of applying statistical methods of risk management of single loan agreement and credit portfolio.pl_PL
dc.description.abstractMetody służące do usprawnienia procesu zarządzania ryzykiem kredytowym można podzielić na dwie klasy: związane z oceną ryzyka pojedynczej umowy kredytowej oraz z określeniem ryzyka całego portfela kredytowego. Pierwsza z nich doczekała się większej liczby opracowań oraz zastosowań praktycznych. Druga klasa metod jest wciąż przedmiotem niezwykle intensywnych badań. Potrzeba analizy portfela ryzyka kredytowego wypływa z samej natury banku jako instytucji do transformacji ryzyka. Do metod zajmujących się analizą portfela ryzyka kredytowego należą metoda segmentacji oraz w jej ramach metoda wskaźnikowa. Coraz większego znaczenia nabiera także dywersyfikacja, która jest uznawana za metodę ograniczającą ryzyko portfela. Wśród metod oceny pojedynczej umowy kredytowej coraz powszechniej stosowane w praktyce są: analiza dyskryminacyjna, model probitowy i logitowy, a także modele oparte na drzewach decyzyjnych, najbliższym sąsiedztwie oraz sieciach neuronowych. Proponowany temat artykułu byłby próbą prezentacji dotychczasowego dorobku nauki oraz praktyki w zakresie metod statystycznych wykorzystywanych w zarządzaniu ryzykiem pojedynczej umowy kredytowej i portfela kredytowego.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;162
dc.titleMetody analizy ryzyka pojedynczej umowy kredytowej oraz portfela kredytowegopl_PL
dc.title.alternativeMethods of Analysing Risk of Single Loan Agreement and Credit Portfoliopl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number155-165pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record