Show simple item record

dc.contributor.authorPoborski, Mieczysław
dc.date.accessioned2015-02-13T13:53:32Z
dc.date.available2015-02-13T13:53:32Z
dc.date.issued1982
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6694
dc.description.abstractCriticism of the capitalism may be performed from different positions end for different purposes. And accordingly wishing to define the character of the catholic criticism of the capitalism in a proper way, the author of this article is trying to determine its relationship with the main categories on which the functioning of the capitalist economy was based. Treating this whole problem as a contribution to the explanation of genesis of the social cathólicism, there is discussed, first of all, the problem of the private property - as a main subject of most theoretical discussions - as well as the problem of class relations and distribution relatione being connected with the private property problem.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;21
dc.titleKatolicyzm społeczny a kapitalizm. Krytyka kapitalizmu - antykapitalistyczna czy prokapitalistycznapl_PL
dc.title.alternativeSocial Catholicism versus Capitalism. Criticism of Capitalism - Anticapitalist or Precapitalistpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number3-25pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationMiędzywydziałowym Instytucie Nauk Społeczno - Politycznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Kielcachpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record