Show simple item record

dc.contributor.authorPekasiewicz, Dorota
dc.date.accessioned2015-02-13T08:16:30Z
dc.date.available2015-02-13T08:16:30Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6679
dc.description.abstractSequential probability ratio tests may be used to verify statistical hypotheses not only when sample is drawn sequentially independently but also when the sampling is performed according to other patterns. In the paper a sequential probability ratio test for fraction is considered. The following sampling patterns are considered: individual dependent and layer sampling and aggregate two stage sampling. For these sampling patterns the samples were determined in the form of the statistics of the sequential test for fraction.pl_PL
dc.description.abstractIlorazowe testy sekwencyjne mogą służyć do weryfikacji hipotez statystycznych nie tylko wtedy, gdy elementy do próby losowane są sekwencyjnie w sposób niezależny, ale również w przypadku, gdy próba pobierana jest według innych schematów losowania. W pracy rozważany jest ilorazowy test sekwencyjny dla frakcji. Rozpatrywane są następujące schematy losowania próby: indywidualne losowanie zależne i warstwowe oraz losowanie zespołowe dwustopniowe. Dla wymienionych schematów losowania próby wyznaczone zostały postaci statystyk testu sekwencyjnego dla frakcji.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;162
dc.subjectilorazowy test sekwencyjnypl_PL
dc.subjectstatystyka testupl_PL
dc.subjectschemat losowaniapl_PL
dc.titleIlorazowe testy sekwencyjne dla frakcji dla prób nieprostychpl_PL
dc.title.alternativeSequential Probability Ratio Tests of Fraction for Nonsimple Samplespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number89-98pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Metod Statystycznychpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record