Show simple item record

dc.contributor.authorGajek, Lesław
dc.date.accessioned2015-02-09T06:20:17Z
dc.date.available2015-02-09T06:20:17Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6602
dc.descriptionPraca zrealizowana w ramach Grantu KBN No. 1 H02B 018 14.pl_PL
dc.description.abstractIn the paper the statistical fluctuation of the results of pension plan valuation (by use of unit credit method) is estimated. It is shown that the variance of the relative deviation of the valuation result from the proper valuation decreases with the increase of discount rate. The approximate form is given, with the aid of the central limit theorem, of the 95% confidence interval for the relative deviation of the valuation result. For small values of discount rate and plans for 250 members the confidence interval can have the length of 20%.pl_PL
dc.description.abstractW niniejszej pracy oszacowano statystyczną fluktuację wyników wyceny (za pomocą metody kredytu jednostkowego) zobowiązań planu emerytalnego. Pokazano, że wariancja względnej odchyłki wyniku wyceny od wyceny właściwej maleje wraz ze wzrostem stopy dyskontowej. Podano postać przybliżoną, przy wykorzystaniu centralnego twierdzenia granicznego, 95% przedziału ufności dla względnej odchyłki wyniku wyceny. Przy małych wartościach stopy dyskontowej i planach o liczności 250 członków, przedział ufności może mieć długość nawet rzędu 20%pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;162
dc.titleLosowa fluktuacja wyników wyceny planów emerytalnych.pl_PL
dc.title.alternativeRandom Fluctuation of Pension Plans Valuationpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[49]-68pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Łódzkapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record