Show simple item record

dc.contributor.authorTrzpiot, Grażyna
dc.date.accessioned2015-02-09T06:18:24Z
dc.date.available2015-02-09T06:18:24Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6599
dc.description.abstractGiven a probability measure space (Ω, A, P), random variable in classical definition is a mapping from Ω to R. Multivalued random variable is a mapping from Ω to all subset of X. For a real separable Banach space X with dual space X*, let LP (Ω, A), for 1 ≤ p ≤ ∞, denote the X - valued LP - space. In this paper we present the integral for multifunction and some property of multivalued random variables in multivariate case. The theory of multivalued random variables has been established for Banach space-valued and for Bochner-integrable function. The main purpose of this paper is to present a theory of multivalued random variables as a generalisation of pointvalued cases.pl_PL
dc.description.abstractMając przestrzeń probabilistyczną (Ω, A, P), zmienna losowa jest odwzorowaniem z Ω w R. Wielowymiarowa zmienna losowa jest odwzorowaniem z Ω w zbiór wszystkich podzbiorów X. Dla rzeczywistej separowalnej przestrzeni Banacha X z dualną przestrzenią X*, niech LP (Ω, A), dla 1 ≤ p ≤ ∞, oznacza X - wartościową przestrzeń LP. Artykuł zawiera własności całki wielowartościowych odwzorowań w ujęciu wielowymiarowym. Definiujemy warunkowe średnie wraz z własnościami o zbieżności. Podstawowym celem jest ujęcie teorii wielowartościowych zmiennych losowych jako uogólnienia klasycznej teorii.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;162
dc.subjectmultivariate random variablepl_PL
dc.subjectmultivalued random variablespl_PL
dc.titleMultivariate Multivalued Random Variablepl_PL
dc.title.alternativeWielowymiarowa wielowartościowa zmienna losowapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number9-17pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationThe Karol Adamiecki University of Economics in Katowicepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record