CONTENT

Wprowadzenie

Od Redakcji

1. Przyczynek do planu klasztoru kultury na podstawie badań radiowych przekazów artystycznych / Notes on plans for a monastery of culture based on research on artistic radio communication
Elżbieta Pleszkun-Olejniczakowa
2. „Feature” w radiu – wymykanie się wyznacznikom gatunku. Uwagi genologiczne po festiwalu Prix Europa w latach 2012 i 2013 / The feature in radio – the elusiveness of the determinant genre’s features. Notes on the Prix Europa Festival in the years 2013 and 2014 in the context of literary genetics
Joanna Bachura-Wojtasik, Kinga Klimczak
3. Zachodni feature radiowy na przykładzie amerykańskiej audycji „My Lobotomy” / The feature in the West. The case of the American work ”My Lobotomy”
Natalia Kowalska
4. Techniki perswazyjne w radiowych tekstach dziennikarskich na przykładzie serwisów informacyjnych „Fakty RMF FM” (czerwiec–sierpień 2013) / Persuasive techniques in broadcast journalism texts illustrated with an example from “Fakty RMF FM” Radio News Programmes (June–August 2013)
Maciej Sergiusz Piotrkowski
5. Pozaantenowe formy rozrywki jako dopełnienie przekazów stacji radiowych w Polsce / Forms of entertainment outside the radio studio as a supplement to messages prepared by radio stations in Poland
Paulina Czarnek
6. Czwórka i Eska z wizją, czyli o tym, jak radio łączy się z telewizją / Radio Four and Radio Eska with a vision, that is, how radio is teaming up with television
Monika Baran

TELEWIZJA

7. Kondycja polskiego dokumentu autobiograficznego – zwrot w kierunku „reality show”? / The condition of Polish autobiographical documentaries – more similar to a reality show?
Bogumiła Fiołek-Lubczyńska, Agnieszka Barczyk
8. Strategie argumentacji nierzeczowej a etyka dziennikarska. Analiza wybranych wywiadów z politykami przeprowadzonych przez Tomasza Lisa, Monikę Olejnik i Jacka Żakowskiego / Rhetorical strategies and the ethics of journalism. Analysis of selected interviews conducted by Tomasz Lis, Monika Olejnik and Jacek Żakowski
Anna Goc
9. Rola i charakter publicystyki w paśmie regionalnym TVP na przykładzie analizy wybranych przekazów publicystycznych TVP Łódź / The role and quality of publicistic journalism offered by a regional channel of Polish National Television based on selected programs by TVP Łódź
Krzysztof Grzegorzewski
10. Tematyka historyczna w telewizji regionalnej: „Biała broń” i „Rekwizyty historii” Piotra Słowikowskiego w TVP Łódź / Historical topics in regional television: “Biała broń” and “Rekwizyty historii” by Piotr Słowikowski in TVP Łódź
Agnieszka Barczyk

PRASA

11. „Ster” – pierwsze w Polsce radykalne czasopismo feministyczne przełomu XIX i XX wieku / “Ster” – the first Polish radical feminist magazine in the 19th and early 20th
Daria Anna Domarańczyk
12. Możliwości i ograniczenia felietonu jako narzędzia kreowania wizerunku jego autora / The capacities and limitations of the column as a tool for creating an image of its author
Anna Barańska-Szmitko
13. Od „dobra Polski” do „zadania Tuska” – tużpowyborcze komentarze redakcyjne w ogólnopolskiej prasie codziennej w latach 1989–2011 / From “the good of Poland” to “the tasks of Tusk” – post-election editorials in national newspapers in the years 1989–2011
Monika Worsowicz

INTERNET

14. Liczby, dane i statystyki w dziennikarstwie internetowym / Figures, data and statistics in on-line journalism
Przemysław Szews
15. Wizerunek e-zinu „Parallax” – charakterystyka, identyfikacja, budowanie marki / “Parallax” e-zin image – characteristic, identification and brand building
Urszula Wich-Szymczak

WSPOMNIENIE

16. Andrzej Turski (1943–2013) / Reminiscences about Andrzej Turski (1943–2013)
Izabela Pogracka-Michalak

Recent Submissions