Now showing items 1-1 of 1

    • Substancja miasta – wokół Trzech wierszy o fryzjerze Juliana Tuwima 

      Czyżak, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
      Artykuł zawiera interpretację lirycznego tryptyku Juliana Tuwima, zatytułowanego Trzy wiersze o fryzjerze. Uważny ogląd tekstów prowadzi do zwrócenia baczniejszej uwagi na wizję miasta będącego nie tyle tłem działań bohatera ...